Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 - SV - Nätmobbing/Netikett - VT19

Skapad 2019-01-28 22:12 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om nätmobbning och hur lätt det är att skapa och sprida ett rykte. Hur ska man bete sig på nätet egentigen och vad gör man om man blir utsatt?
Grundskola 9 Svenska
Ni ska arbeta med material som handlar om mobbning och hur lätt det är att starta och sprida ett rykte, bland annat boken "Gilla hata horan", filmen "Trust" och häftet "Hat på nätet".

Innehåll

* Syfte

Se nedan.

 

* Centralt innehåll

Se nedan.

 

* Undervisningen

- Vi kommer både muntligt och skriftlift att diskutera hur man ska och kan bete sig på nätet. Vad händer med de som är inblandade? Från vilka olika perspektiv kan man se saker? Vem tar ansvar? Vart vänder man sig om man blir utsatt?

- Vi kommer använda oss av skönlitteratur, filmer, artiklar m.m.

 

* Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Åk 9 - SV - Nätmobbing/Netikett - VT19

F
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: