Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6A, kapitel 5 - Diagram, kombinatorik och sannolikhet

Skapad 2019-01-28 22:37 i Trönö skola Söderhamn
Mattespanarna 6A, kapitel 5 - Diagram, kombinatorik och sannolikhet
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 5 i Mattespanarna 6A, området "Diagram, kombinatorik och sannolikhet".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • räkna med kombinatorik och sannolikhet.
 • tolka och rita träddiagram.
 • tolka och rita enkla linje- och cirkeldiagram.
 • löser problem kopplade till diagram, kombinatorik och sannolikhet.
 • känna till och använda begreppen sannolikhet, kombinatorik, träddiagram, förhållande, kombination, linjediagram, cirkeldiagram, lodrät axel, vågrät axel och intervall.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig avstämning.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par.
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • använda oss av datorn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 5 - kombinatorik, sannolikhet och diagram

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner till och använder begreppen kombinatorik och sannolikhet.
Eleven förklarar begreppen på ett enkelt sätt. Eleven gör enkla uttryck med begreppen.
Eleven förklarar begreppen och avgör om begreppen är användbara för en särskild situation. T.ex. Kan man beräkna sannolikhet för att träffa en kompis på stan?
Eleven förklarar begreppen, relaterar dem till andra och använder dem i nya situationer.
Eleven känner till olika typer av diagram och kan förklara dem.
Eleven namnger diagram såsom cirkel- och linjediagram och ger exempel på när de används. Eleven kan också ge exempel på statistik som är missvisande.
Eleven namnger diagram såsom cirkel- och linjediagram och ger exempel på för- och nackdelar med dem. Eleven kan också ge exempel på hur ett diagrams utseende kan påverka framställningen.
Eleven namnger diagram såsom cirkel- och linjediagram och värderar användningen av dem. Eleven kan också beskriva och resonera kring hur ett diagrams utseende kan påverka framställningen.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med kombinatorik och sannolikhet.
Eleven gör enkla beräkningar i välkända situationer.
Eleven gör beräkningar i bekanta situationer och kan variera sina metoder i viss utsträckning ex. träddiagram.
Eleven gör beräkningar, även i nya situationer och kan välja lämplig metod, ex. använda sig av mönster.
Eleven läser av och gör cirkel- och linjediagram.
Eleven läser av enkla cirkel- och linjediagram och jämför värden. Eleven gör enkla linje- och cirkeldiagram utifrån givna, tillrättalagda värden.
Eleven läser av cirkel- och linjediagram där värden presenteras på olika sätt.
Eleven läser av komplexa cirkel- och linjediagram där värden presenteras på olika sätt samt jämför och använder värden.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: