Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love

Skapad 2019-01-29 09:13 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
"There is more hunger for love and appreciation in this world than for bread". Mother Teresa. We all know the power of love - without it we hardly survive . Of course love comes in different shapes, sizes and colours; love is supposed to sweep you off your feet but it can also hurt... During the weeks to come we will look into the rather complicated thing they call love.

Innehåll

Mål:

 • att förstå och tolka innehållet i de olika texterna vi läser och lyssnar på om kärlek.
 • att kunna följande grammatikmoment: prepositionsuttryck och adjektiv/adverb
 • att kunna delta i diskussioner kring temat “love”
 • att kunna skriva en text där du uttrycker åsikter kring ett ämne på temat “love”

Du kommer att få lära dig:

 • Ord och uttryck (idiom) som hör till temat
 • Vissa prepositionsuttryck
 • Hur man använder adjektiv och adverb

Bedömning:

 • Din text som du skriver under lektionstid v.9
 • Läsförståelseprov v. 12
 • Hörförståelseprov v. 12
 • Diskussion v. 14

Bedömningsaspekter:

Skriva

 • Hur varierat ditt språk är och vilket flyt du har (ordval, linking words, synonymer, meningslängd)
 • Hur korrekt ditt språk är (grammatik, stavning, skiljetecken och styckeindelning)
 • Hur utvecklat ditt innehåll är (ger exempel, beskriver, ser olika perspektiv)

Läsförståelse:

Hur du visar att du förstår det du läst (följa instruktionerna, besvara frågorna korrekt)

Hörförståelse:

Hur du visar att du förstår det du hört(följa instruktionerna, besvara frågorna korrekt)

Muntlig diskussion:

 • Hur du håller igång samtalet (frågor, omformuleringar, bekräftar)
 • Hur varierat ditt språk är och vilket flyt du har (ordval, linking words, synonymer, fraser för att framföra åsikter)
 • Hur tydligt ditt språk är (grammatik)
 • Hur ditt uttal och din intonation är
 • Hur utvecklat ditt innehåll är (ger exempel, beskriver, ser olika perspektiv)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: