Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, vt 2019

Skapad 2019-01-29 09:50 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Om gener, deras funktion och deras nedärvning
Grundskola 9 Kemi Biologi Fysik

Varför har några rakt hår och andra krulligt? Vem var mördaren? Kan generna bestämma hur smart man blir? Vågar man äta DNA? Dessa och många andra frågor besvaras av GENETIK. Och hur har de levande organismerna blivit som de är? Evolutionsteorin ger ett svar.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med området under vecka 3 - 7. Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner och gör några praktiska övningar. Du får jobba med biologibokens text och material på Internet. Dina kunskaper examineras och bedöms under vecka 7. 

Matriser

Fy Bi Ke
Översikt och bedömning på området genetik

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kun­skaper i biologi har betydelse.
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
1. Att diskutera hälso- och naturbruksfrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och naturbruk och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och naturbruk och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och naturbruk och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk.
Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
2. Att föra diskussioner framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö
10. Kunskaper om ärftlighet och livets utveckling och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om genetik och evolution och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om genetik och evolution och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om genetik och evolution och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft
Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: