Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse i takt till musik, år 6

Skapad 2019-01-29 10:08 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Dans kan användas som en träningsform för fysisk aktivitet. Dans tränar mestadels hjärtats muskulatur men även andra delar av kroppen beroende på vilka rörelser man väljer att utöva. Vi kommer under detta moment att träna på att tillsammans i grupper skapa danser som tränar vår taktkänsla och kondition.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med dansuppgiften är att ni ska utveckla eran förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera den fysiska aktiviteten dans. Ni ska även ges möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och respekt för andra samt förmågan att röra er i takt till musik.  

 

Centralt innehåll vi arbetar med i momentet:

·         Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus samt danser och rörelser till musik

·         Takt och rytm i lekar, idrotter och rörelser till musik

När, vad, hur?

Nedan hittar ni tidsplan och uppgiften som ska utföras kring området rörelse i takt till musik.

·         Ni ska i grupp skapa en egen dans med fyra stycken 8:or

·         De fyra åttorna ni skapar ska ni sedan kunna dansa minst två gånger efter varandra.

·         Alla i gruppen ska lära sig hela dansen

 

Dansen ska innehålla:

  • Rörelser med både benen och armarna
  • Rörelser med olika nivåskillnader (högt och lågt)
  • Rörelse tillsammans med någon annan i gruppen

Tänk på att:

  •           Först skapa en åtta och sedan lär ni er den
  •         Skapa sedan en ny åtta och lär er den tillsammans med den första
  •           Skapa en tredje åtta och lär er den. Sätt sedan ihop den med de andra två
  •          Fortsätt på samma sätt

Detta är ett tips för att ni lättare ska kunna lära er alla stegen. Ni kommer också få papper och penna för att kunna skriva ner vilka steg ni skapat. Ni kan också filma er med skolans Ipads för att komma ihåg till kommande lektioner vilka rörelser ni redan skapat.

 

Tidsplan och redovisning:

Ni får totalt fem lektioner på er. fyra till att skapa och träna och sedan en för att redovisa på. När ni är klar med dansen visar ni för mig. Jag kommer att filma eran dans för att kunna titta på den flera gånger.

Lektion 1: genomgång av uppgiften samt börja skapa idéer och träna på dansen

Lektion 2: skapa ideer och träna på dansen

Lektion 3: skapa ideer och träna på dansen

Lektion 4:  träna in dansen ni skapat

Lektion 5: Kort sista dansträning och sedan redovisning för mig.

Bedömning:

Du blir bedömd individuellt på hur väl du utför den dans ni i gruppen skapat. Jag kommer att titta på kvalitativa aspekter som val av rörelser, på vilket sätt rörelserna utförs i rummet, med vilket tempo och med vilken karaktär, dvs. hur rytm och rörelse anpassas till eller samspelar med exempelvis musikens genre och takt. För vidare beskrivning av kunskapskrav läs matrisen nedan.

 

E – Till viss del 

C – Relativt väl 

A – Väl 

 

 

 

Du kan utföra rörelserna i rätt ordning i koreografin genom att titta på och följa de andra i gruppen.

 

Du kan utföra några av rörelserna i rätt ordning i koreografin själv och tittar ibland på de andra och följer deras rörelser.

 

Du kan självständigt utföra rörelserna i rätt ordning i koreografin.

Du kan utföra enkla rörelser i koreografin (ex. arm och benrörelser var för sig).

Du kan utföra några sammansatta rörelser i koreografin. 

Du kan utföra sammansatta rörelser och har ett flyt i rörelserna i koreografin.    

 

Du utför några rörelser i takt till musiken.  

 

Du utför flera rörelser i takt till musiken.    

 

Du utför så gott som alla rörelser i takt till musiken.   

 

Tappar du takten kan du med hjälp av att titta på någon annan hitta in i takten igen.  

Tappar du takten kan du självständigt hitta in i takten igen efter en liten stund.

 

Tappar du takten kan du självständigt hitta in i takten igen direkt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: