Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen till 1000. Åk 2.

Skapad 2019-01-29 11:08 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med talen till 1000. Handlar om att räkna och skriva talen till 1000, hundratal, tiotal och ental, jämföra och storleksordna tal, beskriva och göra klart talföljder, avrunda tal och talens historia.
Grundskola 2 Matematik
Matte till 1000! Nu ska vi jobba med talen till 1000.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Nu kommer vi att arbeta med talen upp till 1000. Du kommer att få räkna och skriva talen till 1000, träna på hundratal, tiotal och ental, jämföra och storleksordna talen, beskriva och göra klart talföljder, avrunda tal och vi kommer även att arbeta lite med talens historia.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med ett problem som start varje lektion där du får arbeta tillsammans med en kompis Då använder du det material du behöver (klossar, tiostavar, whiteboard m.m.) . Sedan visar ni hur ni tänkt för hela klassen. 

Du får en genomgång av vuxen och vi övar gemensamt.

Efter det får du arbeta själv med uppgifter.

Övningar i ipad och ev mattespel.

Vad ska du lära dig?

Räkna till 1000.

Skriva talen till 1000.

Ange hundratal, tiotal och ental i ett givet tal.

Jämföra och storleksordna talen.

Fortsätta talföljder och beskriva deras mönster ("Det är 2-skutt".)

Avrunda tal.

Känna till lite om talens historia.

(Se nedan)

Hur ska du visa att du lärt dig?

När du visar hur du tillsammans med kompis löst startuppgiften och gemensamma övningar.

När du räknar i matteboken.

När du deltar i gemensamma diskussioner i klassen och i par.

I kunskapsloggen i matteboken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: