Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism, Buddhism och icke-religiösa livsåskådningar

Skapad 2019-01-29 15:05 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap

Innehåll

 

Del 1 Icke-religiösa livsåskådningar 

v.2-4 Kunskapskrav: Livsåskådningar & Samband med samhälleliga förhållanden

Del 2 Hinduism 

v.4-6 Kunskapskrav: Världsreligioner

Del 3 Buddhism

v.7 & 9 (lov v.8) 

Kunskapskrav: Världsreligioner, Likheter och skillnader & Samband med samhälleliga förhållanden

Det avslutande provet sammanfattar arbetsområdet 

 

Matriser

Re
Hinduism, Buddhism och icke-religiösa livsåskådningar

Hinduism, Buddhism och icke-religiösa livsåskådningar

Insats
E
C
A
Livsåskådningar
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan behöver träna på att föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Religion & samhälle
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven behöver träna på att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang
Världsreligionerna
Eleven behöver träna på grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna för att kunna beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Likheter och skillnader
Dessutom behöver eleven träna på att föra enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: