👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2019-01-29 15:16 i St Mellby skola Alingsås
Skriva faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med texttypen faktatext. Vi går igenom hur en faktatext är uppbyggd och du ska få träna på att skriva egna.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med texttypen faktatext. Du kommer att träna på olika strategier för att skriva en faktatext där text, ord och bild samspelar. Du kommer två olika faktatexter:

- Ett författarporträtt av någon skönlitterärt betydelsefull barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

- En faktatext om ett ämne du själv valt. 

Konkreta mål:

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur.
 •  Öka din förmåga att söka efter relevant information kring det du skriver om.
 • Öka din förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Du ska även ange vilka källor du använt dig av.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda strukturen för en faktatext när du skriver om ett författarporträtt och om ett landskap.

Du ska ha med:

 

 • Rubrik
 • Inledning
 • Underrubriker med stycken
 • Ämnesspecifika ord ex naturresurs, naturtyp, väderstreck
 • En text som du skriver med "egna ord".
 • Bild och bildtext 
 • Källhänvisningar

Undervisning:

 Vi kommer att:
- Läsa olika typer av faktatexter.

- Vi kommer att arbeta Dags.
- Vi kommer att träna på hur man använder olika källor t ex internet och olika böcker. 
- Vi kommer gå igenom ämnesspecifika ord tillsammans.
- Du kommer att skriva både på dator och i skrivboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6