Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2019-01-29 19:46 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Vi kommer att göra experiment med bland annat ljus och vatten. "Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov att veta mer om sig själv och sin omvärld." (Läroplan för grundsärskolan s. 94)

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor och undersöka.

Undervisningen syftar också till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor.

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

  • Vi kommer att göra olika experiment med bland annat ljus och vatten.
  • Öva på att ställa en hypotes innan  experimentet.
  • Förklara vilken metod/genomförande du använt/gjort.
  • Förklara resultat/vad hände? efter varje experiment
  • Förklara din slutsats efter varje experiment.

 

Hur kommer vi arbeta?

  • Vi kommer att arbeta i grupp.
  • Vi arbetar med konkret material.
  • Du kommer att få dokumentera skriftligt i häftet Min bok med experiment.
  • Vi kommer att dokumentera experimenten med foton som delas på unikum.

Bedömning:

Bedömning sker efter varje arbetsmoment.

Matriser

NO
Experiment 18/19

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
genomförandet av experiment
Ny aspekt
kommunikation kring experiment
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: