Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Mästerkatten 3B

Skapad 2019-01-29 20:42 i Nygårdskolan Borlänge
Vi arbetar i Mästerkatten och med laborativt material för att nå kunskapsmålen i matematik.
Grundskola 3 Matematik

Under vårterminen i år 3 kommer vi arbeta med subtraktionsalgoritm med växling, taluppfattning, miniräknare, rimlighetsbedömning, överslagsräkning, division, multiplikation, digital tid. Vi arbetar även med att avläsa höga tal skrivna med bokstäver samt välja rätt räknesätt vid lästal.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna:
-  subtrahera med algoritm med växling.

- dela upp stora tal i tusental, hundratal, tiotal och ental.

- räkna med stora tal på miniräknaren samt kunna bedöma rimligheten i dina svar.

- använda sambandet mellan division och multiplikation

- fem över, tio över, tjugo över och fem i halv på en digital klocka.

- välja rätt räknesätt när du löser en uppgift (addition, subtraktion, multiplikation och division.)

- multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental.

- skriva och läsa stora tal. 

- fem i, tio i, tjugo i  och fem över halv på en digital klocka. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med:

- genomgångar och diskussioner

- enskilt arbete i Mästerkatten och med annat material

- problemlösning i grupp och enskilt.

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar i matteboken
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar i matteboken
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Mästerkatten 3B

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Subtraktion
Subtrahera med algoritm med växling.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du är ganska säker.
Du visar stor säkerhet.
Positionssystemet
Dela upp stora tal i tusental, hundratal, tiotal och ental.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du visar grundläggande förståelse för vårt positionssystem.
Du visar god säkerhet för vårt positionssystem.
Överslagsberäkning, rimlighetsbedömning, miniräknare.
Räkna med stora tal på miniräknaren samt kunna bedöma rimligheten i dina svar.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan använda miniräknaren till stora tal och kan till viss del bedöma rimligheten i dina svar.
Du kan använda miniräknaren till stora tal och kan bedöma rimligheten i dina svar.
Multiplikation och division
Använda sambandet mellan division och multiplikation
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division och är ganska säker på att utnyttja sambandet när du räknar.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och utnyttjar sambandet när du räknar.
Klockan-digital tid
Fem över, tio över, tjugo över och fem i halv på en digital klocka.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du är ganska säker.
Du visar stor säkerhet.
Välja räknesätt
välja rätt räknesätt när du löser en uppgift (addition, subtraktion, multiplikation och division.)
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner till siffrors värde beroende på position.
Du är säker på siffrors värde och kan benämna positionerna namn.
Multiplikation och division
multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du är ganska säker på talens samband i multiplikation och division.
Du är säker på talens samband i multiplikation och division.
Läsa stora tal i text
skriva och läsa stora tal. (sju-miljoner trehundra-femtio-nio-tusen tvåhundra-sextio-fyra)
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du är ganska säker.
Du visar stor säkerhet.
Klockan-digital tid
Fem i, tio i, tjugo i och fem över halv på en digital klocka.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du är ganska säker.
Du visar stor säkerhet.

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: