Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift: Läsprojekt - Björnstad av Fredrik Backman

Skapad 2019-01-30 08:46 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser boken Björnstad av Fredrik Backman, svarar på frågor, diskuterar och skriver ett bokprov.

Innehåll

Vi ska läsa boken Björnstad av Fredrik Backman. Under läsningens gång kommer vi reflektera och anteckna - dessa anteckningar gör du i dokumentet “Björnstad” som ligger under “Klassuppgifter” på Classroom. Till er hjälp kommer vi också att ha boksamtal i grupp.

 

Kunskapskravet “Läsa med flyt” bedöms under arbetets gång genom att du skickar in uppgifter till mig. De andra kunskapskraven bedöms genom ett avslutande bokprov v. 8 där du får ha med dig boken men inte anteckningarna du gjort på frågorna. Provet kommer att beröra utvalda delar av frågorna vi jobbat med under arbetets gång.

Matriser

Sv
Uppgift: Läsprojekt - Björnstad av Fredrik Backman

Läsa med flyt

F
E
C
A
Eleven har inte uppnått kunskapskraven.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsförståelse

F
E
C
A
Eleven har inte uppnått kunskapskraven.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Tolka och resonera om budskap

F
E
C
A
Eleven har inte uppnått kunskapskraven.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Verket och upphovsmannen

F
E
C
A
Eleven har inte uppnått kunskapskraven.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Historiska & kulturella sammanhang

F
E
C
A
Eleven har inte uppnått kunskapskraven.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: