Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9, klädsömnad, Vårterminen 2021

Skapad 2019-01-30 09:26 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
P g a distansundervisning har vi börjat med broderi som vi jobbar med till påsk och efter det kommer det en lappteknikuppgift som går att göra hemma utan symaskin. Sedan får vi se vad vi hinner efter det. Underlaget till konstfiberprovet som är vecka 13 finns även på uppgifter här och på teams. (Ni skall (1) sy ett klädesplagg, antingen till dig eller ett barn eller liknande och sy på en teknik (mola eller broderi med 5 olika stygn, applikation eller liknande). Du designar plagget men använder grundmönster till din idé.) Ni kommer även ha ett prov om konstfibrer. Underlaget får ni under föreläsningen.

Innehåll

Arbetsuppgiften:

Vi broderar 5 olika stygn. Broderiet är ca A4 stor. Eleverna har fått underlaget med sig hem. Vi jobbar lite med mode med lite frågor och föreläsning. Vi skriver också en ordentlig textillogg efter varje arbetsområde. Nästa blir en liten lappteknikuppgift. Mer information kommer när det närmar sig.

(Du skall göra ett plagg eller annat som det finns en ritning till och en arbetsinstruktion. Du skall även göra t ex en liten molateknik, broderi med 5 olika stygn, applikation eller liknande.

OBS! Ta alltid till varje lektion med dig datorn. Du behöver den för att fota ditt arbete och fixa appen word och skriva din text i den.

Vi tränar på förmågan att formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga verktyg, välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syfte med arbetet och utifrån kvalitetsaspekt, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Utvärdering

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Värdera och bedöma det egna arbetet

Behöver utveckla förmågan att se och beskriva de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.

Kan se sambandet mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet men har svårigheter att diskutera sambanden.

Kan diskutera samband mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.

Kan urskilja och diskutera sambanden mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.

Från Skolverket betyget E i slutet av åk 9

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Betyget C i slutet av åk 9

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Betyget A i slutet av åk 9

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

·         Här har du två sett att se vad som krävs av en loggskrivande/dagbok/arbetsbeskrivning.

ARBETSGÅNGEN I KLASSRUMMET:

1.      Tänk först att ta fram din arbetsbeskrivning och läs den noga.

2.      Fråga en kamrat först innan du frågar läraren, kanske kan ni tillsammans klura ut hur man skall göra.

3.      Behöver du hjälp så peka på instruktionen var du inte förstår.

4.      Efter/under varje lektionen ska du skicka bilder och text på vad du har gjort idag (till lärarens mail) i word dokument och bifoga den varje gång.

 

 

Utvärdering och svara på dessa i din text

Använder du i texten slöjdspecifika begrepp?

Ser du samband mellan form, funktion och kvalitet?

Vad vill du uttrycka med ditt slöjdarbete?

Vad kunde du innan och vad har du lärt dig av ditt arbete?

Har trender eller traditioner från olika kulturer påverkat ditt val för ditt slöjdarbete?

Använd slöjdspecifika ord när du pratar/skriver om ditt arbete;

Räta                                    Säkerhetsnål                       Sprättare

Aviga                                   Pfiffikus                               Vändsy

Tvärnåla, varför?                Stygnplåt                             Broderi, stjälkstygn, kedjestygn o s v

Knappnålar                         Spolkapsel                           Molateknik

Trådriktning                        Måttband                            Applikation

Sömsmån

 

Ta reda på vad dessa ord betyder och använd dem flitigt i både texten och när du pratar om textilslöjd. Du hittar nog flera nya ord i arbetsbeskrivningen, skriv ner och ta reda på vad de betyder. Du kommer även få en lista på förklaringar om slöjdbegrepp under lektionen.

ÅK 7-9 SLÖJD

F (insats krävs)

E

C

A

Slöjdföremål

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Använda redskap

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Tillvägagångssätt

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Inspirationsmaterial

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Kombinera

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Arbetsprocessen

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt

Ge omdömen

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka

Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

Uppgifter

  • Konstfibrer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: