👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål i Arabiska årsk 1-2

Skapad 2019-01-30 10:03 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Arabiska 1-2

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska.Synonymer och motsatser.Frukter och grönsaker.Natur och vädret. Vi ska jobba med arabiska bokstäver (hänsyn måste tas eftersom arabiska alfabetet skiljer sig mycket från det latinska). Vi ska träna på dagarna på arabiska . Vi ska översätta Arabiska ord till svenska ord . Vi ska jobba med arabiska siffror på Arabiska

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att uttrycka dig muntligt. Din förmåga att översätta Arabiska ord till Svenska ord. Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva arabiska bokstäver. Vi ska läsa tillsammans. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på Arabiska. Vi ska skriva på tavlan arabiska bokstäver och läsa för varandra. Vi ska klippa och måla arabiska bokstäver. Vi ska jobba och diskutera i grupp. Vi ska jobba med språkmemory på både Arabiska och Svenska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och Arabiska.(Frukter och grönsaker),(natur och vädret). Musik och ramsor på arabiska om arabiska alfabetet och dagarna. Flano saga om frukter och grönsaker.

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du: Deltar i samtal och diskussioner. Läser och uttalar arabiska bokstäver . Uttrycker dig på ett muntligt sätt. Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska få lämna arbetsuppgifter till mig i form av en enkel läxa.

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Hur ska det bedömas?

Ska tas fram tillsammans med eleven och eventuellt kollegor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3