Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book reading If You Come Softly

Skapad 2019-01-30 10:19 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi läser romanen If you come softly av Jaqueline Woodson. Boken tar upp de problem som ett ungt kärlekspar möter för att de har olika hudfärg. Parallellt läser vi om de länder där engelska talas i Afrika.

Innehåll

Arbetet sträcker sig mellan vecka 4 och 11. Vi kommer att arbeta med alla förmågorna i ämnet engelska. Under arbetets gång kommer muntlig förmåga och hörförståelse bedömas. Den skriftliga förmågan bedöms när romanen är utläst precis som förståelsen av kulturen där engelska talas i Afrikanska länder. 

Varannan vecka arbetar vi med innehållet i romanen och texter från läroboken Awesome som behandlar English Speaking Countries in Africa. Olika läxor kommer att ges i anslutning till detta. 

 

Bedömning sker enligt matris nedan:

English year 9  If You Come Softly & English Speaking Countries in Africa

 

 

 

E

C

A

Förståelse av romanen If you come softly vid läsning (läsa)

 

 

 

 

Diskussion av innehållet i romanen (tala)

Eleven kan förstå det huvudsakliga

innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att

översiktligt redogöra för, diskutera och

kommentera innehåll och detaljer samt

genom att med godtagbart resultat

agera utifrån budskap och instruktioner

i innehållet.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga

innehållet och uppfatta väsentliga

detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att

välgrundat redogöra för, diskutera och

kommentera innehåll och detaljer samt

genom att med tillfredställande resultat

agera utifrån budskap och instruktioner i

innehållet.

 

Eleven kan förstå såväl helhet som

detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att

välgrundat och nyanserat redogöra för,

diskutera och kommentera innehåll och

detaljer samt genom att med gott

resultat agera utifrån budskap och

instruktioner i innehållet.

 

Skriver text baserad på roman och ”English speaking countries in Africa” (skriva)

 

 

 

I skriftlig interaktion i olika

sammanhang kan eleven uttrycka sig

begripligt och enkelt samt i någon

mån anpassat till syfte, mottagare och

situation.

I skriftlig interaktion i olika

sammanhang kan eleven uttrycka sig

tydligt och med visst flyt samt med viss

anpassning till syfte, mottagare och

situation.

 

I skriftlig interaktion i olika

sammanhang kan eleven uttrycka sig

tydligt och med flyt samt med viss

anpassning till syfte, mottagare och

situation

 

Förståelse av kultur där engelska talas i Afrikanska länder.(lyssna) samt delar av skrivuppgiften.

 

 

 

Eleven diskuterar översiktligt några

företeelser i olika sammanhang och

områden där engelska används, och

kan då också göra enkla jämförelser

med egna erfarenheter och kunskaper

Eleven diskuterar utförligt några

företeelser i olika sammanhang och

områden där engelska används, och kan

då också göra välutvecklade jämförelser

med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat

några företeelser i olika sammanhang och

områden där engelska används, och kan

då också göra välutvecklade och

nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Uppgifter

  • bedömningsmatris

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: