👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 åk 8 Matematik Algebra & Samband

Skapad 2019-01-30 10:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
År 830 e.Kr. publicerade den arabiskspråkige vetenskapsmannen al-Khwarizmi i Bagdad en elementär lärobok i praktisk matematik med titeln ”Ett kompendium om räkning med hjälp av al-jabr och al-muqabala”. Ordet algebra anses härstamma från al-jabr, som i denna lärobok betyder ’addera lika termer till båda sidor av en ekvation för att eliminera negativa termer’.

Innehåll

Matematik åk 8 – Algebra & Samband vt-19

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att

·       lösa matematiska problem

·       använda dig av matematiska begrepp

·       använda dig av matematiska metoder

·       föra och följa matematiska resonemang

·       kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Genomförande 

Vi har genomgångar och arbetar gemensamt och i grupper. Parallellt arbetar du också i din egen bok med kapitel 3 ALGEBRA och kapitel 4 SAMBAND. Arbetsområdet bedöms kontinuerligt samt utifrån diagnoser och avlutande prov den 16 mars.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

  1. Din problemlösningsförmåga där du kan lösa olika sorters problem där du behöver använda olika metoder. Hur väl du använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
  2. Din förmåga att kunna resonera om olika uppgifter rörande bråk och procent. Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
  3. Dina kunskaper om matematiska Begrepp
  4. Hur Du väljer och använda matematiska metoder.

Innehåll

Vid periodens slut ska du kunna… 

·       ...tolka ett uttryck

·       ...teckna uttryck

·       ...beräkna värdet av ett uttryck

·       ...förenkla ett uttryck

·       ...förenkla ett uttryck innehållande en parentes

·       ...lösa en ekvation i flera steg

·       ...lösa en ekvation med x på båda sidor om =

·       ...använda en ekvation för att lösa ett problem

·       …rita koordinatsystem

·       …ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem

·       …beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

·       …beskriva andra linjära samband

·       …tolka olika typer av samband

·       …tolka diagram och grafer

Kursplanemål

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  • föra och följa matematiska resonemang, och

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Matriser

Ma
Jä vt-19 Matematik Algebra & Samband

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan beskriva och använda matematiska begrepp på ett
Du kan använda upp till fyra matematiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda upp till åtta matematiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. relativt väl fungerande sätt
Du kan använda samtliga matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt. väl fungerande sätt
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder ...
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar med tillfredsställande resultat Ex: Förenkla uttrycket: 3a + 4 - 2b + a
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar med gott resultat Ex: Förenkla uttrycket: 7(2x+3)+2(x+y)-20
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat. Ex. Förenkla uttrycket: 4(x + 2) – 3(3 – 2x) - y-(y/y)
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett ..
Du löser problemet men kommer inte alltid fram till rätt svar. Du löser delar av problemet på ett korrekt sätt. i huvudsak fungerande sätt
Du löser problemet och kommer fram till ett korrekt svar. Du är osäker på den effektivaste matematiska strategin att använda, istället löser du problemet genom att t.ex. prova dig fram. relativt väl fungerande sätt
Du löser problemet och ditt svar är korrekt avrundat och har rätt enhet. Du är säker på den effektivaste matematiska strategin att använda. väl fungerande sätt
Resonemang
Du kan föra ...
Alma, Elma och Selma har haft ett matteprov. De jämför sina lösningar, Uppgiften var att lösa ekvationen 3(2 − x) = 8 – 2(4x – 1). Förklara vem som har räknat rätt och vilka fel de övriga har gjort. Alma 3(2 – x) = 8 – 2(4x – 1) 6 − 3x = 8 − 8x + 1 5x = 3 x = 3/5 x = 0,6 Elma 3(2 − x) = 8 – 2(4x – 1) 6 − 3x = 8 − 8x + 2 5x = 4 x = 4/5 x = 0,8 Selma 3(2 – x) = 8 – 2(4x – 1) 6 – 3x = 8 – 8x – 2 5x = 0 x = 0 Påbörjad lösning, t.ex. hittar ett av felen. enkla och till viss del underbyggt resonemang
Alma, Elma och Selma har haft ett matteprov. De jämför sina lösningar, Uppgiften var att lösa ekvationen 3(2 − x) = 8 – 2(4x – 1). Förklara vem som har räknat rätt och vilka fel de övriga har gjort. Alma 3(2 – x) = 8 – 2(4x – 1) 6 − 3x = 8 − 8x + 1 5x = 3 x = 3/5 x = 0,6 Elma 3(2 − x) = 8 – 2(4x – 1) 6 − 3x = 8 − 8x + 2 5x = 4 x = 4/5 x = 0,8 Selma 3(2 – x) = 8 – 2(4x – 1) 6 – 3x = 8 – 8x – 2 5x = 0 x = 0 Lösning med motivering till någon av de felaktiga lösningarna. utvecklade och relativt väl underbyggt resonemang
Alma, Elma och Selma har haft ett matteprov. De jämför sina lösningar, Uppgiften var att lösa ekvationen 3(2 − x) = 8 – 2(4x – 1). Förklara vem som har räknat rätt och vilka fel de övriga har gjort. Alma 3(2 – x) = 8 – 2(4x – 1) 6 − 3x = 8 − 8x + 1 5x = 3 x = 3/5 x = 0,6 Elma 3(2 − x) = 8 – 2(4x – 1) 6 − 3x = 8 − 8x + 2 5x = 4 x = 4/5 x = 0,8 Selma 3(2 – x) = 8 – 2(4x – 1) 6 – 3x = 8 – 8x – 2 5x = 0 x = 0 Tydlig och strukturerad redovisning med korrekta motiveringar till alla ekvationer. välutvecklade och väl underbyggt resonemang