Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La escuela - åk 7 Colores

Skapad 2019-01-30 10:35 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F
Här arbetar du med: Skolrelaterade ord och fraser veckodagar och klockan bestämd artikel tener+que+verb i grundform regelbundna AR-verb i presens verbet estar i presens skolan i den spansktalande världen realia om Chile

Innehåll

Uppgifter:

 

Vi kommer att arbeta med de olika texterna i boken (libro de textos): La escuela, En el recreo och  En el cole.  Vi arbetar även i övningsboken (libro de ejercicios)för att befästa kunskaperna. Precis som i föregående arbetsområde arbetar vi med förmågorna: läs, skriv, tala och lyssna.Redovisningsform:

 

Vi kommer att bedöma er i två förmågor i detta arbetsområde - hör och skriv.

 

HÖR: Vi kommer först att göra olika hörövningar för att öva och sedan på bestämt datum köra ett provtillfälle.

 

SKRIV:  Ni kommer att skriva en text om ert schema i skolan: när ni börjar och slutar, hur många lektioner ni har, vilka olika ämnen ni har samt ev favoritämne/n. Vi kommer först att öva genom att skriva i La carta (dokumentet som vi startade termin 1) och sedan ska ni skriva om texten vid provtillfället.Matriser

La escuela - åk 7 Colores

E
C
A
Aspekt 1
Hör
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Skriv
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: