Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsche Nachrichten - Lesen und Hören

Skapad 2019-01-30 10:54 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med läs- och hörförståelse samt realia genom att ta del av tyska nyheter och aktuella ämnen.

Innehåll

Deutsche Nachrichten

Under veckorna 6-8 fokuserar vi på läs- och hörförståelse. Vi kommer att lyssna på enklare nyhetssändningar och läsa tyska nyhetsartiklar för barn och ungdomar.

6

NP Sv åk 6

(NP Sv åk 6)

Fokus auf Lesen und Hören

 

Kunskapskrav 1,2,3, 7

 

Nachrichten auf Deutsch, ”Kindertexte” lesen

 

 

7

 Lesen: tysk nyhetsartikel på enkel tyska. Vi läser tillsammans och jobbar med ordförståelse, helhetsförståelse samt detaljförståelse.

 "Nachrichten auf Deutsch - Leicht" - vi lyssnar på en nyhetssändning och tränar uttal, ordförråd samt helhetsförståelse. Vi jämför tyska nyheter med svenska nyheter.

8

Lesen: Läsförståelsetest

Hören:

Hörförståelsetest

9

Wintersportferien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  E 6
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  C 6
 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  C 6
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  C 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  A 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  A 6

Matriser

M2
Deutsche Nachrichten - Lesen und Hören

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå helhet och detalj
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Kommentera och agera
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för läsning
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå helhet och detalj
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Kommentera och agera
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för lyssning
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: