Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 -De enkla maskinerna och uppfinningar genom tiderna

Skapad 2019-01-30 11:38 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 6 Teknik
Vem uppfann glödlampan och hur gick det till? Vilka konsekvenser fick det för människors liv? Vilka tekniska uppfinningar har vi runt oss. Du ska få fördjupa er i en valfri teknisk uppfinning, fundera på vad behovet var som gjorde att uppfinningen kom till. Kan den förbättras?

Innehåll

Vi arbetar med de sex enkla maskinerna

Syfte

Du skall få träna din förmåga att identifiera och analysera enkla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Du skall också träna din förmåga att se och förstå några tekniska lösningar i vår vardag.

 

 

Undervisningen kommer att handla om de sex enkla maskinerna: 
Kilen
Hävstången

Lutande planet
Blocket
Skruven 
Hjulet

Du kommer att få fundera över föremål du kan hitta hemma och i skolan där någon av de enkla maskinerna används. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och utföra experiment för att förstå maskinernas funktioner. Vi kommer också att titta på film.

Mål

Du kommer att få lära dig om de sex enkla maskinerna. Du får lära dig hur några av dem används för att vinna mer kraft och var man kan hitta dem i vardagen.

Vi kommer också att arbeta med tekniska uppfinningar.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

 

Uppgift

Du kommer att få välja en uppfinning eller byggnad och ta reda på:

Vem:  Vem var det som gjorde uppfinningen/byggnaden?

När & var:  Var och när gjordes den? 

Vad: Vad består uppfinningen av? Är det olika tekniska lösningar som samverkar? 

Hur: Hur går tillverkningen till?

Varför: Vilket eller vilka problem ville man lösa genom att göra den här uppfinningen?

Utveckling: Har produkten utvecklats?

Potentiella förbättringar: Om du skulle förbättra uppfinningen, hur skulle du göra? Tex. design eller funktion.

 

 

Uppgifter

 • Tekniska uppfinningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6 - De enkla maskinerna och uppfinningar genom tiderna

Teknik

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. .
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förändringar- fördelar och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: