Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och Skugga

Skapad 2019-01-30 12:17 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Vi undersöker ljus och skugga. Viktiga begrepp är ljuskälla och reflektion
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi undersöker ljuset och hur det reflekterar. Vi undersöker skugga och hur den faller.

Innehåll

Syfte: 

“Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. “ 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. “ 

Förmågor:  

Beskriva, använda begrepp, dokumentera, diskutera

 

Mål: 

“Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.” 

 “Eleven kan berätta om ljus och ljud […]” 

“Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.”   

 

Arbetsgång: 

Lektion 1 

 1. Presentera temat, mål och syfte. Gå igenom PP.  

 1. Klassen går ut på skolgården och ska fundera i par på följande frågor (tankepromenad):  

 • 1. Hur kommer det sig att du ser skolan egentligen? 

 • 2. Varför kan man se solen? (Titta inte rakt på solen). 

 • 3. Vad skulle hända om solen slocknade?  

 1.  
 2. I klassrummet samtalar vi om frågorna. Skriv elevernas tankar på tavlan/digitalt.  

 1. Enskilt ska eleverna: rita skolbyggnaden (ett hus), ett huvud med ögon och solen. Eleverna ska rita hur ljuset från solen går på stencil. Eleverna skriver varsin mening också.  

 1. Några elever får komma fram och visa deras teckning och förklara hur de tror att solens strålar går. 

 1. Genomgång av solen, ljuset och hur ljuset reflekteras. Ge exempel med ficklampa och gatlykta också. Eleverna ritar i resultatdelen på stencilen. Stencilen klistras in i NO-boken.  

 

Lektion 2 

 1. Återkoppla till lektionen innan. Låt eleverna ge förslag på olika ljuskällor (lampa, gatlykta, skärm, ficklampa, stearinljus, eld).  

 1. Förklara begreppen ljuskälla och reflekteras:  

      Ljuskälla: Något som sänder ut ljus är en ljuskälla. Exempel på ljuskällor är solen, lampor, strålkastare, en brasa eller ett stearinljus.  

    Reflekteras: När ljuset från en ljuskälla träffar ett föremål som inte är en ljuskälla kan det studsa, eller som det heter i fysiken, reflekteras mot föremålet. Till exempel studsar ljuset från solen mot månen och det är därför vi uppfattar att månen lyser. Solkatter är ett annat exempel på hur ljuset kan studsa mot ett föremål – en klocka, en sked eller en mobiltelefon. 

 1.  
 2. Vi ser en film om ljus och ett ljusexperiment: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U103791-20 

 1.  
 2. Diskutera tillsammans efteråt:  

Varför ser man saker?  

 1.  
 2. Visa med boll hur ljus reflekteras. När barnen i programmet försöker rikta ljuset rätt handlar det om att de måste hitta rätt vinkel på spegeln. Det är lite missvisande att de håller upp en linjal i luften men den skulle ju kunna föreställa ljusets strålar. Strålarna från en ljuskälla studsar precis på samma vis som en boll studsar mot en vägg. Pröva att rulla en boll med 45 graders vinkel mot en vägg och lägg märke till hur den rör sig bort från väggen med samma vinkel. I fysiken heter det att infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln.  

 1. Eleverna testar samma sak som barnen på filmen.  

 1. Läraren visar “Ficklampa och spegel”.  

 1. Eleverna dokumenterar i stencil 2 och klistrar sedan in den i NO-boken.  

 

 

Lektion 3 

 

 1. Repetition av förra veckans lektioner. (ljuset studsar (reflekteras), ljusets riktning genom spegel. 

 1. Presentera mål, syfte och förmågor för eleverna. 

 1. Ge barnen förförståelse: Undersök skugga i skolan med hjälp av frågorna. Eleverna samtalar två och två.   

1. Var finns skugga?  

 2. Vilken form har skuggan?  

 3. Vilken färg har skuggan?  

4. Hur kan skuggan förändras (storlek/form) 

 1. Gemensamt samtal i klassrummet om frågorna.  

 1. Vi tittar gemensamt på en bild som är screenad på tavlan och målar solen olika platser och målar hur skuggorna ändras beroende på solens placering. 

 1. Eleverna ska göra en bilduppgift om skugga.  

 1.  
 2. Klipp en skuggbild 

Du behöver: 

Svart, vitt och färgat papper, sax. 

Lägg ihop det svarta och det färgade pappret. Klipp en form, ett djur eller liknande. Klistra de båda formerna lätt omlott på det vita pappret, så att det blir en färgad form med en svart skugga. 

 

Eleverna klistrar in bilduppgiften i era NO-böcker. Avsluta lektionen med att sammanfatta den.  

 

Lektion 4 

 

 1. Presentera mål, syfte och förmågor för eleverna.  

 1. Dela in klassen i två grupper: 

 • Grupp 1 testar skuggteater. De kan exempelvis göra olika djur och former. Material: ficklampa eller lampa plus lakan.  

 • Grupp 2 svarar på frågor på en stencil. Stencilen klistras in i NO-boken.  

 

Lektionen avslutas med en gemensam reflektion om skuggteatern och stencilen samt om hela temat.  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: