Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2019-01-30 12:34 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema att vara en bra kompis för vi ser att barnen behöver stärka sin självkänsla och sin empati för andra. Hur är man en bra kompis? Vad gör dig glad, arg eller ledsen? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska känna sig trygga och må bra på Granen? Det är frågor vi pratar om under detta tema.

Innehåll

 

Hur vi är och agerar mot varandra har stor betydelse för hur vi fungerar och det är särskilt tydligt i förskolan. Under våren ska vi därför fokusera på att utveckla samspelet i gruppen. Vi ska på olika sätt - genom samtal, planerade aktiviteter, övningar och lekar - lära oss mer om hur man är en bra kompis. Vill vi tydliggöra för barnen vad en god kamrat är och hur man är en god kamrat. Att visa respekt. Hur man kan samarbeta och har rolig tillsammans.

 

 

 

Mål/syfte

 

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelt samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

 

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

 

 

 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ner sig

 

 

 

Vad/ När/ Vem

 

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: Vid temasamling och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

 

 

 

Genomförande

 

Genom att ständigt ha samtal om hur man är en bra kompis

 

 • Genom att läsa böcker och resonera kring dem.
 • Planerar aktiviteter två gånger i veckan.
 • Lära barnen att använda ordet stopp.
 • Genom att tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: