Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

experiment 14

Skapad 2019-01-30 12:34 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
De fyra elementen

Innehåll

Under december månad i Nobels anda arbetar vi med olika experiment utifrån de fyra elementen.

Jord Vi gör ett eget minikretslopp utifrån arbetssätt på www.naturskyddsföreningen.se

Eld Vi gör upp eld i närliggande park där vi gör kolkritor och tepåse experiment. Sök på www.experimentarkivet.se  

Ta gärna med en apelsin och kläm i elden för att göra fyrverkeri.

Vatten Vi tittar på vattnets kretslopp, från isbit till ånga, fast, flytande, gas. Använder våra sinnen och beskriver de olika stadierna. Plats i ett kök krävs frys och spis.

Vind Vi studerar varm och kall luft, använd boken Naturvetenskapliga experiment för yngre barn sid 30-35 där tar man upp lägre och högre densitet beroende på kall och varm luft. Plats i ett kök krävs spis och kyl.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: