Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statisk elektricitet åk 4

Skapad 2019-01-30 13:15 i Västerby skola Hedemora
Ett kort tema om statisk elektricitet före arbete med NTA-lådan Kretsar kring el.
Grundskola 4 Fysik
Vad är statisk elektricitet? Varför kan du få en stöt när du öppnar en dörr? Varför står håret rakt ut när du tar av dig mössan? Vad är åska? Dessa frågor kommer du att få svar på i det här temat.

Innehåll

 

Undervisning

Vi kommer att göra undersökningar om statisk elektricitet, både enskilt och i grupper.

Vi kommer att skriva rapport om undersökningarna.

Vi kommer att se filmer om statisk elektricitet.

Du ska kunna

Du ska kunna förklara begreppen elektron, proton, positivt laddad, negativt laddad, attrahera, repellera.

Du ska kunna planera, genomföra och dokumentera enklare undersökningar och jämföra resultaten med andra.

Du ska känna till hur åska uppstår.

Du ska känna till varför håret står rakt ut när du tar av dig mössan.

Du ska känna till varför du kan få en stöt när du öppnar en dörr.

Bedömning

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du deltar i samtal, genomför undersökningar och dokumenterar dem.

Jag kommer att bedöma

 • hur väl du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • hur väl du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar med text och bild
 • hur väl du kan föra enkla samtal om likheter och skillnader mellan olika resultat och vad dessa kan bero på
 • hur väl du kan använda fysikens begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Statisk elektricitet

Du har godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert sätt.
 • Fy  E 6
Du kan genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar med lite hjälp.
Du kan genomföra enkla undersökningar och du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
Du kan använda utrustning på ett ganska säkert sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Jämföra sitt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader, samt ge förslag på förbättringar.
 • Fy  E 6
Du kan jämföra ditt och andras resultat och föra resonemang om likheter eller skillnader.
Du kan jämföra ditt och andras resultat, föra resonemang om likheter eller skillnader samt ge förslag på förbättringar..
Du kan jämföra ditt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringar.
Dokumentera
Göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild. Du använder flera begrepp på rätt sätt.
Du kan göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild. Du använder begreppen på rätt sätt.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Kan förklara begreppen elektroner, positivt laddad, negativt laddad, attrahera, repellera.
 • Fy  E 6
Du kan förklara några av begreppen elektron, proton, positivt laddad, negativt laddad, attrahera, repellera.
Du kan förklara de flesta av begreppen elektron, proton, positivt laddad, negativt laddad, attrahera, repellera.
Du kan förklara begreppen elektron, proton, positivt laddad, negativt laddad, attrahera, repellera och ge något exempel från vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: