👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ana- Åsö Sp7 Qué tiempo hace & La casa

Skapad 2019-01-30 13:20 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig att berätta och föra en dialog om vädret. Du lär dig också att berätta om och beskriva ditt hem.

Innehåll

Åk 7 ¿Qué tiempo hace? & La casa

Mål:
- Du ska kunna berätta och kunna föra en dialog om vädret och klimat under olika årstider
- Du skall kunna räkneorden 20-100 + uttryck med verbet Tener
- Du skall kunna ord för geografi och olika slags bostäder samt kunna berätta hur och i vad för slags område du bor samt vad som finns där
- Du skall kunna ord för olika rum i en bostad och kunna beskriva ditt hem
- du skall kunna possessiva pronomen, prepositioner, adjektivets böjning, ar, er- och ir-verb i presens och bestämd artikel singular

                                                                                        

Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Läxförhör (de som visar förmågor)

 

Prov 18/2

Semana

Lunes 60 min

Martes 50 min

Miércoles 40 min

3

Genomgång av planering, läxdagar och Provdatum

(Se video om väder och årstider)

https://kortalankar.se/3FiGy

Text: ¿Qué tiempo hace? s.36-37

Öb s 58-59

 

 

Text: El clima de tres ciudades s.38-39

Öb s.60-61

Läxa:  Ord och fraser från ¿Qué tiempo hace? (s.36-37)

4

Samtalsdag

Muntliga övn. Öb s. 59-62

Los números 20-100  Tb s.39

Öb s. 62-63

 

 

Läxförhör: Ord och fraser från ¿Qué tiempo hace? (s.36-37)

Öb s. 64-65
Läxa: El clima de tres ciudades s.38-39 + siffror 20-100

 

5

Ordkunskap: La casa -  Tb

s 40-41
Öb s 66-67
Bingo (s.193 LH)

 

Text: ¿Dónde vives?
s. 42-43

Hörövning s. 68 Öb + övningar s. 68-69

 

Läxförhör: El clima de tres ciudades s.38-39 + siffror 20-100

Genomgång av adjektiv och böjning + Övning från LH sid 221

 

Läxa: Orden från La Casa s. 40-41 Tb

6

Genomgång: Possessiva Pronomen + ÖB s.70-71

Repetition AR-verb och Genomgång -ER och –IR verb Öb s 72 + Hörövning 10 Öb s 71

Hörövning 11 ÖB s 73

Öb s 74-75

Text: ¿Cómo vives? s. 44-45

Öb övning 1 s 76

Läxförhör: Orden från La Casa s. 40-41 Tb

Övningar Öb s 76-77

Läxa: Orden från ¿Dónde vives?

( s 42-42)
+ Verb (AR/ER/IR)

7

Hörövning 8 s 7+ Muntlig övning s. 78 Öb

Övningar Öb sid 80 + göra klart

 

Repetition: Häfte från LH

Läxförhör: Ord och fraser från  ¿Dónde vives?( s 42-42)
+ Verb (AR/ER/IR)

Läxa: Ord och fraser från ¿Cómo vives? (Tb s 44-45) + Possessiva pronomen

8

Prueba Hör + Läs + skriv

Ev muntligt test

Ev muntligt test

Uppgifter

  • Prov om staden och vädret

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Hör- och läsförståelse

E
C
A
Förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

E
C
A
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommentera livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

E
C
A
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.