Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärgrupper på Pyret

Skapad 2019-01-30 13:29 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Vi har lärgrupper 1 dag i veckan där vi delar in barnen i tre olika grupper som sedan turas om att på ett lustfyllt sätt upptäcka och utforska drama, skapande samt naturvetenskap-och teknik under dagen.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmålen nedan.


Avdelningens mål:

 I vill att alla barnen ska kunna tillgodogöra sig likvärdiga kunskaper. Därför har vi valt att en dag i veckan ha gruppaktiviteter med tre olika lärgrupper som är drama, skapande och naturvetenskap- och teknik. På detta sätt får barnen upptäcka och utforska nya erfarenheter som vi sedan kan metakommunicera om tillsammans. Vad gjorde vi? Vad var det som hände? Hur kändes det? 

 

Aktivitet/metod:

  • DRAMA: Leena 
  • SKAPANDE: Veronica 
  • NATURVETENSKAP OCH TEKNIK: Marie

Se specifika planeringar för varje lärgrupp

När? Var? Hur? Varför?.

När: På onsdagar denna termin. 

Var: På pyret eller annan planerad plats för aktiviteten.

Hur: Alla barn är indelade i tre olika grupper, vi roterar efter avslutad aktivitet. 

Varför: För att alla ska kunna få samma kunskapsinhämtande och kunna kommunicera kring våra upptäckter tillsammans oavsett vilken grupp man är i. 

 

Resultat - hur blev det?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: