Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2019-01-30 14:02 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det gröna gräsets morgondagg, springer vi och kastar plagg efter plagg. Njuter av solens strålar, lyssnar till vindens melodi och beundrar grönskan.

Innehåll

Mål för arbetet 
- kunna berätta om ett djurs och växts livscykel. 
- kunna beskriva olika näringskedjor. 
- kunna beskriva årstidsväxlingar. 
- sortera och klassificera djur och växter. 
- kunna utföra enkla undersökningar om naturen. 
- kunna jämföra dina resultat med andras. 
- dokumentera dina kunskaper med hjälp av olika uttrycksformer. 
- känna till några berättelser om naturen. 

Undervisning arbetssätt 
- göra olika samarbetslekar i naturen. 
- läsa och skriva enkla faktatexter om djur och växter. 
- se filmer och djur och natur. 
- utforska naturen 
- skriva naturdikter 
- göra filmer eller presentationer om djur och växters livscykler samt näringskedjor. 
- skapa årstidsträd med hjälp av färg. 
- med hjälp av bilder sortera och klassificera djur och växter. 
- kunna presentera dina undersökningar för en grupp samt lyssna på andra. 
- läsa och lyssna på berättelser om naturen. 

Elevinflytande 
Du kommer få vara delaktiga i undervisningens innehåll i den mån det går utifrån kunskapskraven. 

Bedömning 
Du bedöms kontinuerlig under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna.  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: