Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-01-30 15:00 i Ankarskolan Varberg
Ett tematiskt arbete om tiden vid Vikingatiden.
Grundskola 4 – 5 Historia Religionskunskap
Vi ska under några veckor jobba med vikingatiden. Du kommer att lära dig om hur människorna levde på vikingatiden, om deras resor ut i världen, om redskap och teknik och om deras religion. Vi kommer även lära oss om övergången mellan asatron och kristendomen. Vi kommer till sist att arbeta med hur olika perioder påverkar och lämnar spår i nutid. Vi kommer även att involvera slöjden, musiken och bilden i arbetet.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och även träna på resonemangs och analysförmågorna.

Målet med arbetsområdet

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter under vikingatiden.
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit.
 • Hur olika kulturer påverkar varandra i möten och kunna visa på hur vikingarna påverkade och påverkades av andra kulturer.
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder och järnålder, nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde)
 • Kunna använda historiska ord och begrepp
 • Lära sig lite om olika historiska källor
 • Att få en uppfattning om tidsperspektivet

Undervisning/arbetssätt/aktivitet

 • Film
 • Läsa och leta fakta från olika källor
 • Diskussioner
 • Miniföreläsningar
 • Dokumentation
 • Medeltidsslöjd
 • Musik med medeltidstexter
 • Bild-med egna runstenar

Bedömning

Bedömning sker mot kunskapskraven i historia för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6.

Du visar i diskussioner och i mindre test att du:

 • har grundläggande kunskaper om vikingatiden och livet i vikingabyn samt vikingarnas resor i österled och västerled.
 • har förmåga att beskriva hur nordbornas liv och självbild påverkades av möten med andra kulturer.
 • kan visa kunskaperna genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av.
 • har förmåga att beskriva likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
 • kan använda dig av några historiska ord och begrepp kopplat till vikingatiden.
 • resonerar kring hur tidsperioden påverkat vår tid idag samt vilka spår vi kan se av det.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: