Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Sp7:4 Qué tiempo hace & La casa

Skapad 2019-01-30 15:04 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig att berätta och föra en dialog om vädret. Du lär dig också att berätta om och beskriva ditt hem.

Innehåll

Åk 7 ¿Qué tiempo hace? & La casa

Mål:
- Du ska kunna berätta och kunna föra en dialog om vädret och klimat under olika årstider
- Du skall kunna räkneorden 20-100 + uttryck med verbet Tener
- Du skall kunna ord för geografi och olika slags bostäder samt kunna berätta hur och i vad för slags område du bor samt vad som finns där
- Du skall kunna ord för olika rum i en bostad och kunna beskriva ditt hem
- du skall kunna possessiva pronomen, prepositioner, adjektivets böjning, ar, er- och ir-verb i presens och bestämd artikel singular

                                                                                        

Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Läxförhör (de som visar förmågor)

 

Prov 18/2

Semana

Lunes 60 min

Martes 50 min

Miércoles 40 min

3

Genomgång av planering, läxdagar och Provdatum

(Se video om väder och årstider)

https://kortalankar.se/3FiGy

Text: ¿Qué tiempo hace? s.36-37

Öb s 58-59

 

 

Text: El clima de tres ciudades s.38-39

Öb s.60-61

Läxa:  Ord och fraser från ¿Qué tiempo hace? (s.36-37)

4

Samtalsdag

Muntliga övn. Öb s. 59-62

Los números 20-100  Tb s.39

Öb s. 62-63

 

 

Läxförhör: Ord och fraser från ¿Qué tiempo hace? (s.36-37)

Öb s. 64-65
Läxa: El clima de tres ciudades s.38-39 + siffror 20-100

 

5

Ordkunskap: La casa -  Tb

s 40-41
Öb s 66-67
Bingo (s.193 LH)

 

Text: ¿Dónde vives?
s. 42-43

Hörövning s. 68 Öb + övningar s. 68-69

 

Läxförhör: El clima de tres ciudades s.38-39 + siffror 20-100

Genomgång av adjektiv och böjning + Övning från LH sid 221

 

Läxa: Orden från La Casa s. 40-41 Tb

6

Genomgång: Possessiva Pronomen + ÖB s.70-71

Repetition AR-verb och Genomgång -ER och –IR verb Öb s 72 + Hörövning 10 Öb s 71

Hörövning 11 ÖB s 73

Öb s 74-75

Text: ¿Cómo vives? s. 44-45

Öb övning 1 s 76

Läxförhör: Orden från La Casa s. 40-41 Tb

Övningar Öb s 76-77

Läxa: Orden från ¿Dónde vives?

( s 42-42)
+ Verb (AR/ER/IR)

7

Hörövning 8 s 7+ Muntlig övning s. 78 Öb

Övningar Öb sid 80 + göra klart

 

Repetition: Häfte från LH

Läxförhör: Ord och fraser från  ¿Dónde vives?( s 42-42)
+ Verb (AR/ER/IR)

Läxa: Ord och fraser från ¿Cómo vives? (Tb s 44-45) + Possessiva pronomen

8

Prueba Hör + Läs + skriv

Ev muntligt test

Ev muntligt test

Matriser

M2
Åsö Sp7:1 Qué tiempo hace & La casa

Rubrik 1

El Tiempo y la casa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om vädret och ställer frågor om vardagliga saker som väder och årstider. Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sitt boende och ställer frågor om vardagliga saker som hur och var man bor. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om vädret och ställer frågor om vardagliga saker som väder och årstider. Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sitt boende och ställer frågor om vardagliga saker som hur och var man bor. Du kan välja och använda strategier för läsning
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om vädret och ställer frågor om vardagliga saker som väder och årstider. Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sitt boende och ställer frågor om vardagliga saker som hur och var man bor. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Ny aspekt
Lyssna
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man frågar och berättar om väder. Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man frågar och berättar om boende. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man frågar och berättar om väder. Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man frågar och berättar om boende. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man frågar och berättar om väder. Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man frågar och berättar om boende. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Ny aspekt
Skriva
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om vädret. Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om hur och var du bor. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om vädret. Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du berättar om hur och var du bor. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du berättar om vädret. Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du berättar om hur och var du bor. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Ny aspekt
Tala
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du berättar och ställer frågor om vädret. Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du berättar och ställer frågor om boende. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du berättar och ställer frågor om vädret. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du berättar och ställer frågor om boende. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du berättar och ställer frågor om vädret. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du berättar och ställer frågor om boende. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: