Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3

Skapad 2019-01-30 15:20 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 1 – 3 Musik
LPP Musik år 1-3

Innehåll

 

LPP musik år 1-3            

 

Syfte

 

Undervisningen i musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument och musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

 

• Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och                          idèer

 

• Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

 

Mål

 

Följande innehåll från kursplanen i musik kommer att behandlas:

 

Musicerande och musikskapande

 

• Sång och spel i olika former: Unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

 

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

 

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

Musikens verktyg

 

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 

• Musiksymboler, bilder och tecken.

 

Musikens sammanhang och funktioner

 

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

 

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

 

 

Undervisningen

 

Under första åren i skolan sjunger vi sånger, tränar på klappramsor och gör rörelselekar med musik till. Vi lyssnar aktivt på musik/musiksagor. Vi provar också på lite enklare instrumentspel.

 

 

 

Bedömning

 

När vi har arbetat med ämnet musik bedöms på vilket sätt du kan:

 

År 1

 

• Delta i sång och rörelselekar

 

• Uppträda på sångsamlingar

 

• Klappa takten när vi sjunger och lyssnar på musik

 

• Hitta på rörelser till musik

 

• Delta i spel med rytminstrument

 

År 2

 

• Delta i kanonsång

 

• Delta i spel med slagverk, ex. trumma

 

• Gestalta en sång med rörelser

 

 

 

År 3

 

• Delta aktivt i diskussioner kring musik i olika genrer

 

• Sjunga kanon

 

• Namnge/sjunga med i några psalmer som sjungs vid olika högtider

 

• Hålla takten med olika rytminstrument

 

• Namnge några olika instrumentgrupper

 

• Namnge några olika instrument i olika instrumentgrupper

 

• Känna till några olika musiksymboler och veta hur de används

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: