Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Sp8:4 En la ciudad v.3-8

Skapad 2019-01-30 15:20 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig att berätta om hur du tar dig till olika platser (transportmedel) samt att ge och förstå vägbeskrivningar på spanska. Du kommer även att lära dig om hur du berättar om framtiden, vad du ska göra.

Innehåll

                                    En la Ciudad           

 

Syfte med arbetsområdet:

·        Ord för färdmedel, stadens byggnader och platser

·        Verbet ir (ir en…), hay, está/están, regelbundna verb i presens mm.

·        Hur man pratar om framtiden (ir a + infinitiv)

·        Några lägesord

·        Vägbeskrivningar

 

Vad bedöms?

·        Din aktivitet under lektionstid

·        Muntliga uppgifter (v.7)

·        Skrivuppgifter (v.8) 

 

·        Prov 20/2 v. 8 (på kapitlet En la Ciudad)

 

 

Semana

Lunes

Martes

Miércoles

2

Vacaciones

Vacaciones

Vacaciones

3

Text: En la ciudad (s. 40-41)

Vi jobbar med ord och fraser samt går igenom uttryck med verbet IR.

Lyssna: övning 4 (s. 63 övningsbok)

Läxa till onsdag v. 3:

Verbet ir + transportmedel s. 40-41 i textboken

Muntligt: övning 5 (s. 64 övningsbok)

Lyssna: övning 7 (s. 65 övningsbok)

+ övningsbok s. 62-65

Muntligt + skriftligt i par: övning 8 (s. 65 övningsboken)

+ gör egna dialoger.

Läxförhör: ir + transportmedel  

Text: Bienvenidos a mi barrio (s. 42-42) + övningsbok s. 66-69

Läxa till onsdag v. 4:

Ord och fraser från texten.

4

Samtalsdag – ingen lektion

Grammatik: Genomgång futurum. + övningsbok s. 165

Lyssna: övning 9 (s. 69 övningsbok)

 

Läxförhör: Ord och fraser

Muntligt: övning 10 (s. 69 övningsbok)

+ fortsatt arbete övningar till texten (s. 66-69 i övningsboken)

5

Muntligt: övning 11 (s. 69 i övningsboken)

Jobba färdigt med sidorna 66-69 i övningsboken.

Hörövning: Las tiendas (escuchamos 48)

Hörövning: ¿A qué hora? (super 12)

Text: ¿Cómo llego a…? (s.44-45)

+ övningar s. 70-71.

 

Läxa till onsdag nästa vecka: vägbeskrivningar, ord och fraser s. 44-45 textboken

6

Genomgång hay/está

Lyssna: övning 6 (s. 72 i övningsboken)

 

Provlapp delas ut.

Fortsatt arbete med text och övningar, s. 73-74 i övningsboken.

Läxförhör: Vägbeskrivningar etc.

Vi övar på att ge och förstå vägbeskrivningar etc.

7

Öva och repetera inför provet.

 

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

8

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

Individuell skrivuppgift – du skriver och lämnar in under lektionen.

PROV på arbetsområdet

 

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Matriser

M2
Åsö Sp8 En la ciudad v.3-8

Rubrik 1

En la ciudad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa (+ strategier)
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Lyssna (+ strategier)
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för lyssnande
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Skriva (+ strategier)
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Prata (+ strategier)
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan formulera och uttrycka dig enkelt och begripligt i tal där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: