Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - kemiska reaktioner

Skapad 2019-01-30 15:45 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Kemi
Vi ska lära oss vad kemiska reaktioner är och exempel på detta.

Innehåll

Arbetsområde:

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 

Tidsplan:

v 5-7, vårterminen 2019

 

Arbetssätt:

Läsa texter.

Titta på filmer.

Diskutera.

Svara på frågor.

Göra experiment och skriva laborationsrapport.

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån hur delaktig du är på lektionerna samt vad du presterar muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
    Ke  4-6
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
    Ke  4-6
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
    Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 4-6

Förmåga

Utveckla sin förmåga att använda kunskaper i Kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ... om informationens och källornas användbarhet.
På väg mot
...enkla resonemang
...utvecklade resonemang
...välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Kunskapskrav Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
...viss
...relativt god
...god

Förmåga

Att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
på väg mot
...bidra till att formulera
...formulera enkla frågeställningar (efter någon bearbetning)
... formulera enkla frågeställningar (ingen bearbetning behövs)
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och...
på väg mot
...i huvudsak fungerande sätt
...ändamålsenligt sätt
...ändamålsenligt och säkert sätt
Kunskapskrav
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då... om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
på väg mot
...enkla resonemang
...utvecklade resonemang
...välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Eleven... kan förbättra undersökningen.
...bidrar till att ge förslag som
...ger förslag som efter någon bearbetning
...ger förslag som
Kunskapskrav
Eleven gör... dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
på väg mot
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade

Förmåga

Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att...dessa med... användning av kemins begrepp.
på väg mot
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva...viss
...goda ...förklara och visa på enkla samband inom... relativt god
...mycket goda ...förklara och visa på enkla samband inom... och något gemensamt drag med god
Kunskapskrav
Eleven kan även föra... resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
på väg mot
...enkla
...utvecklade
...välutvecklad
Kunskapskrav
I ... underbyggda resonemang om mat, bränslen,kemikalier och andra produkter kan elever relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
på väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Kunskapskrav
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
på väg mot
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: