Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgård

Skapad 2019-01-30 15:55 i Tjärnaskolan Borlänge
Eleverna i FBG 1-3 kommer att få lära sig om vad som kan ske på en bondgård samt om vanliga djur och växter som lever där. Temat kommer pågå under veckorna 10-22.
Grundskola 1 – 3 Biologi Teknik Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Eleverna kommer att få lära sig om vad som kan ske på en bondgård samt om vanliga djur och växter som lever där.

Innehåll

Ämnets syfte

 

Undervisning

För att kunna nå målen för temat kommer du att få:

 • Lära dig mer bondgårdsdjur, där du kommer lära dig vad djuret heter, vad den äter samt vad djuret gör för nytta
 • Titta på filmer om bondgården

Bedömning

Efter temat ska du

 • kunna förklara hur en bondgård se ut
 • kunna namnen på vanliga bondgårdsdjur, veta vad de äter samt vad de gör för nytta
 • koppla samman ord och bild på bondgårdens djur och andra ting i relation till en bondgård

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: