Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Cómo es tu familia? & En el parque nacional

Skapad 2019-01-30 16:00 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Planering för v 2-11
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig att berätta om dig och din familj och era husdjur. Du får även lära dig att räkna till 30.

Innehåll

 

Sp 6  - Cómo es tu familia? & En el Parque nacional              

 

Syfte med arbetsområdet:

 • Att lära dig familjeord och ord för husdjur
 • Att lära dig att berätta om dig själv och andra
 • Att lära dig obestämd artikel: Un/ una
 • Att lära dig substantiv i singular/ plural
 • Att lära dig räkneorden 16-30
 • Att lära dig att ställa frågor 
   

Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Läxförhör/diagnoser

Prov v. 10 (hör, läs och skriv). Muntligt prov v 11

 

Semana

Martes - tisdag

Jueves - torsdag

Viernes - fredag

2

Vacaciones

Spanien – likheter/ skillnader

Alfabetet – sång + övningar

Läxa till torsdag v 4: Alfabetet 

Spanien – likheter/ skillnader

Alfabetet – sång + övningar

Läxa till fredag v 4: Alfabetet 

3

Gör 3 frågor på ert arbete

Alfabetet övningar +

Yo – Una entrevista a mí mismo/a sid 128

 

Presentationer av era arbeten om Spanien

Öva på alfabetet

Presentationer av era arbeten om Spanien

Öva på alfabetet

4

Texto: Cómo es tu familia?

Övning 3 sid 38

Läxa v 5: Ord och fraser från sid 36

Läxförhör: Alfabetet

Genomgång un/ una

Övningar sid 38-39

Läxförhör: Alfabetet

Genomgång un/ una

Övningar sid 38-39

5

Hörövning 5 sid 39

Övningar sid 40-42

Läxa v 6: Familjeord + ord för husdjur

Läxförhör: Ord och fraser från sid 36

Övningar sid 43

 

Läxförhör: Ord och fraser från sid 36

Övningar sid 43

 

6

Texto: En el parque Nacional sid 44-45

Läxa v 7: Ord och fraser från sid 44-45

Läxförhör: skriv och berätta om dig och din familj och dina husdjur.

Arbeta med texten s 44-45 + övning 2 sid 46

Läxförhör: skriv och berätta om dig och din familj och dina husdjur.

Arbeta med texten s 44-45 + övning 2 sid 46

7

Genomgång Verb

Övningar sid 46-48

Läxa v 8: Siffror 16-30

Los números sid 48-49

Läxförhör: Ord och fraser från sid 44-45

Los números sid 48-49

Läxförhör: Ord och fraser från sid 44-45

8

Hörövning 10

Muntlig övning 10 sid 50

 

Läxförhör: siffror

Recuerdas + evaluación

Läxförhör: siffror

Recuerdas + evaluación

10

Repetition

Prueba grupp 1

Prueba grupp 1

11

Muntliga test

Muntliga test

Muntliga test

Matriser

M2
Kopia av Åsö Sp 6 - Cómo es tu familia? & En el parque Nacional

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du presenterar dig och andra. Du kan i samtal uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du frågar och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du presenterar dig och andra. Du kan i samtal uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du frågar och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, när du presenterar dig och andra. Du kan i samtal uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen
skriftlig förmåga
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, där du berättar om dig själv och andra. Du kan, i samtal/ interaktion, uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du ställer enkla frågor och svarar Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser, där du berättar om dig själv och andra. Du kan, i samtal/ interaktion, uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du ställer enkla frågor och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser, där du berättar om dig själv och andra. Du kan, i samtal/ interaktion, uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, när du ställer enkla frågor och svarar. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
läsförståelse
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och andra samt ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och andra samt ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och andra samt ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Hörförståelse
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man berättar om sig själv och andra. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man berättar om sig själv och andra . Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man berättar om sig själv och andra. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Realia
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Du kommenterar i mycket enkel form några saker om landet Mexiko.
Du kommenterar i mycket enkel form några saker om landet Mexiko.
Eleven kommenterar i enkel form några saker om landet Mexiko.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: