Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S9 PP Liten litteraturuppsats

Skapad 2019-01-30 16:01 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
PP i svenska åk 9 v. 2-8 samt v. 12-14 Under dessa veckor arbetar vi med en analys i form av en miniuppsats på den ”klassiker” du läser. Uppsatsen ligger sedan som grund för det arbete i liten grupp du gör: presentation av din bok, frågeställning, leder ett samtal samt deltar i samtal, dvs precis det som var uppgiften i det muntliga NP i höstas. Obs! matriserna, se nedan.

Innehåll

PP i svenska åk 9                                                                                                                   v. 2-8 samt v. 12-14

 

Under dessa veckor arbetar vi med  en analys i form av en miniuppsats på den ”klassiker” du läser. Uppsatsen ligger sedan som grund för det arbete i liten grupp du gör: presentation av din bok, frågeställning, leder ett samtal samt deltar i samtal, dvs precis det som var uppgiften i det muntliga NP i höstas. Obs! matriserna, se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

VAD kommer att bedömas?

Att läsa en ”klassiker”

Att föra resonemang

Att följa en uppsatsmall

Att anpassa språk och innehåll efter syfte och sammanhang

Att använda språkets struktur, stavningsregler

Att använda sig av citat och källhänvisningar

Att ställa frågor, framföra åsikter och föra samtal framåt

Förbereda och genomföra redovisning

Vi läser under lektionstid, kikar i uppsatsmallen och för antecknar kontinuerligt, och samtalar om det vi läst

 

Visar exempel på hur föra resonemang bl a genom kortfilmen ”Att utveckla ett resonemang i ämnet svenska”

 

Läser elevexempel

 

Källhänvisning, se uppgiftsbladet längst ner om Harwardsystemet samt lösbladet, inför NP

Du tar del av undervisningen, är med i samtalen, läser din bok och arbetar med din uppsats under lektionstid

 

Du gör en sammanfattning av boken

 

Dina resonemang

 

Korrekt källhänvisning

 

Du visar att du kan anpassa ditt språk,

 

Hur pass varierat språket är

 

Textbindning

 

Skrivregler

 

Hur väl du kan samtala, framföra åsikter och ställa frågor som för samtalet framåt

 

Hur väl du kan genomföra en muntlig presentation

 

 

 

SVENSKA Kunskapskrav år 9

 

E

C

A

Läsförståelse:

Läsa med flyt, lässtrategier

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsförståelse:

Tolka och föra resonemang om budskap, läsa mellan raderna.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Litteratur:

Resonera om koppling verk-upphovsmän

Eleven kan föra enkla resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän

Litteratur:

Dra slutsatser kring historiska och kulturella sammanhang

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i

Skriva:

Språklig variation, textbindning, genreanpassning, skrivregler

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Tala:

Ställa frågor, framföra åsikter, föra samtalet framåt

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Muntlig redogörelse:

Förbereda, genomföra, struktur, anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: