Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 2

Skapad 2019-01-30 18:53 i Håsta skola Hudiksvall
Det här är en planering av SO-arbetet under år 2.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
SO åk 2

Innehåll

Syfte - vilka förmågor tränar vi
Genom undervisningen i ämnet SO ska du få träna på att utveckla dina förmågor inom SO-ämnet; religion, historia, samhällskunskap och historia.

Arbetssätt - så här arbetar vi
Vi kommer att arbeta med olika områden i SO:

 • Normer och regler - vilka regler finns i samhället? I trafiken? I skolan? Hemma? Varför behövs regler?
 • Hur möten organiseras och genomförs.
 • Vårt samhälle - om olika yrken, pengar och ekonomi.
 • Sverige, ett land i världen - Om Sverige, världsdelar, var bor vi och varför, vad är ett hem.
 • Människans uppkomst, tidslinje och begreppen nutid och dåtid utifrån ett historiskt perspektiv. Big bang. 

 • Väderstreck, platser, läge och gräns utifrån ett historiskt perspektiv. Hälsingland/Hudiksvall.
 • Miljöfrågor - människan och naturen, sopor och återvinning.
 • Religioner och tro - kristendom, judendom och islam.
 • Likabehandlingsarbete - sexuell läggning, etnisk tillhörighet, sexuella övergrepp, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Bedömning - så här kan du visa dina kunskaper:
Du kan visa din kunskap genom att:

 • vara delaktig i arbetet att ta fram gemensamma regler.
 • delta på klassråd och elevråd.
 • vara delaktig i diskussioner och undersökningar.
 • arbeta med din arbetsbok och andra uppgifter.
 • vara delaktig i arbetet kring musikalen " Tiden från förr". Från Big bang till nutid.
 • berätta om dina tankar och åsikter i frågor som gäller dig.
 • samtala med lärare och kamrater kring det aktuella ämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: