Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk 4: Naturen på vintern.

Skapad 2019-01-31 08:49 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi

Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur klarar växterna vintern? Hur hittar djuren mat på vintern? Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA utveckla din förmåga att... 

 • kunna namnet på arter i närmiljön
 • kunna förklara vad som menas med dvala och veta några djur som ligger i dvala
 • kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern
 • kunna ge exempel på några stannfåglar
 • kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern
 • använda begrepp som finns i kapitlet 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • vi ska vara utomhus och kolla på naturen
 • Chrome book-classroom
 • se på filmer 
 • läsa faktatexter från läromedelsboken: Koll på NO åk 4
 • skriva och dokumentera
 • lära oss nya ord och begrepp 

Under arbetsområdets gång kommer vi att arbeta självständigt och i grupp.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU

 •  kan namnen på några arter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på vintern
 •  kan berätta hur växterna klarar sig
 •  kan berätta hur djuren hittar mat och kan hålla sig varma i kylan
 • dokumentera en undersökning 
 • har förståelse för och kan beskriva olika naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, gryt, stannfågel, ide, energi.

Du kommer att få visa dina förmågor och vad du lärt dig genom att:

 • arbeta med uppgifter i "Aktivitetsboken"
 • i diskussioner på lektionerna 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på vintern

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförståelse
Du kan namnet på några växter och djur som stannar kvar i vårt land på vintern.
Du kan namnet på några växter och djur som stannar kvar i vårt land under vintern och kan förklara varför.
Du kan namnet på några växter och djur som stannar kvar i vårt land under vintern och ger en utvecklad förklaring och visar på saker som påverkar att de stannar kvar i vårt land.
Analysförmåga
Du kan enkelt beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern.
Du kan utvecklat beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern och göra jämförelser mellan minst 2 djur.
Du kan välutvecklat beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern och göra jämförelser mellan minst 2 djur men även växter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: