Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10e Planering år 8 period 2 Algebra

Skapad 2019-01-31 08:49 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Planering för arbetet med Algebra. Du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 • Vad är variabler? Hur använder vi dem?

 • Mönster och formler

 • Vad är uttryck? Hur kan vi förenkla dem?

 • Vad är ekvationer?

 • Vi lär oss metoder för att lösa ekvationer.

 • Hur kan vi formulera frågeställningar?

 • Hur kan vi använda ekvationer för att lösa problem?Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Algebra

Mönster

Aritmetisk talföljd

Geometrisk talföljd

Formel

Numeriskt uttryck

Algebraiskt uttryck

Variabel

Förenkla

Likhet

Ekvation

Obekant

Prövning

 

Filmer

 

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Matriser

Ma
Prio 8 - Bedömningsuppgift Kap 2 Algebra

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C.
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar inte kunskaper om talföljder.
Eleven visar grundläggande kunskaper om talföljder. T.ex. genom att skapa en korrekt talföljd i någon av deluppgifterna.
-
-
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven visar inte kunskaper om metoder för att hantera talföljder.
Eleven använder en huvudsak fungerande metod för att beräkna produkter av en talföljd. Eleven väljer någon talföljd och beräknar produkterna.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna produkterna av talföljderna. Eleven väljer minst två nya talföljder med annan differens än 1 och beräknar produkterna.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna produkterna av talföljderna. Eleven påbörjar en algebraisk beskrivning.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven väljer t.ex. en ny talföljd, beräknar produkterna och drar någon korrekt slutsats i minst en av deluppgifterna.
Eleven väljer en relativ väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer t.ex. att undersöka flera talföljder både med differensen 1 och med andra differenser samt beskriver sitt resultat.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven bevisar eller troliggör sambandet t.ex. genom att undersöka nya talföljder eller visar sambandet med hjälp av algebra.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring någon undersökning, t.ex. drar någon korrekt slutsats om differensen mellan produkterna.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang t.ex. genom att ange ett generellt samband mellan differensen mellan produkterna och differensen i talföljden.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring sambanden. Eleven troliggör t.ex. med fler talföljder med annan differens eller bygger slutsatsen på algebraiska beräkningar. Eleven behandlar hela problemet.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgiften med är möjliga att förstå och går att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbar.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: