Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havsresan

Skapad 2019-01-31 08:50 i Tingbergsskolan Lilla Edet
En LPP som handlar om att utveckla din förmåga att skriva olika slags texter. Vi arbetar med skrivprojektet "Havsresan". En matris som bygger på kunskapskrav för år 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få skriva flera olika texttyper. Du får möjlighet att träna på språkliga strukturer samt att illustrera till dina texter.

Innehåll

Mål ur syftet

Centralt innehåll år 4-6

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna skriva en längre sammanshängande text så att andra ska kunna läsa din text.
 • Du ska använda stor och liten bokstav på rätt sätt.
 • Du ska använda punkt, frågetecken och utropstecken rätt.
 • Du ska kunna dela in din text i stycken.
 • Du ska få skapa bilder som ska samspela med din text.
 • Du ska själv kunna läsa igenom och rätta i din text.
 • Du ska kunna använda dig av ordlista eller stavningsprogram för att ta reda på hur ord stavas.
 • Du ska kunna skriva din text i ett ordbehandlingsprogram.

Det här ska vi göra

Vi kommer att arbeta med skrivprojektet "Havsresan". I de olika delarna kommer du att få möjlighet att få skriva olika texttyper. Brev, dikt, dagbok, artikel, lista samt illustrera till dina texter. Du kommer att få träna på att ge och ta emot respons på andras och din egen text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivutveckling

Förmågan att:

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Upp¨når inte kraven för betyg E
E
C
A
Innehåll
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Dina berättande texter innehåller enkla personbeskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll. Dina berättande texter innehåller utvecklade personbeskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. De berättande texter du skriver innehåller väl utvecklade personbeskrivningar och väl utvecklad handling.
Språklig variation
Du har viss språklig variation i din text. Det betyder t ex att du ibland varierar början på meningarna.
Du har förhållandevis god språklig variation i din text. Det betyder t ex att du ofta varierar början på meningarna.
Du har god språklig variation i din text. Det betyder t ex att du varierar början på meningarna.
Struktur
Du kan skriva en text med en i huvudsak fungerande struktur. Det betyder att du oftast har en början, en mitt och ett slut. Du förstår varför det är bra att dela in en text i stycken.
Du kan skriva en text med en relativt väl fungerande struktur. Det betyder att du har en början, en mitt och ett slut. Du delar ibland in din text i stycken.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Det betyder att du har en början, en eller flera höjdpunkter och ett slut i texten. Du delar in din text i stycken.
Samspel mellan text och bild
Du kan lägga till bilder som passar till dina texter och som förstärker innehållet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lägga till bilder som passar till dina texter och som förstärker och levandegör dina texter på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan lägga till bilder så att text och bild samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och så att bilden förstärker och levandegör textens budskap.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att

 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Upp¨når inte kraven för betyg E
E
C
A
Skrivteknik
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: