Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri,

Skapad 2019-01-31 08:51 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Vi lär oss de grundläggande begreppen inom omkrets och area.
Grundskola 6 Matematik
Här ska du lära dig att känna igen de olika geometriska figurerna

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att lära sig de grundläggande geometriska begreppen 

 

Matriser

Ma
Matematik åk 6

Problemlösning

Genomgång
E
C
A
Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Din förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt hur du tänkt göra.
Du beskriver på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver på ett väl fungerande sätt.

Matematiska begrepp.

Genomgång
E
C
A
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Din förmåga att beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Din förmåga att resonera kring hur matematiska begrepp relaterar till varandra.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodanvändning

Genomgång
E
C
A
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Du väljer metod med viss anpassning till sammanhanget.
Du väljer metod med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du väljer metod med god anpassning till sammanhanget.

Matematiska färdigheter inom olika områden

Genomgång
E
C
A

Kommunikation

Genomgång
E
C
A
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: