Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar åk 4-5

Skapad 2019-01-31 09:17 i Gläntanskolan Helsingborg
Eleverna arbetar med lekar och lagspel. De arbetar med syftet rörelseaktiviteter.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med olika lekar med och utan boll,

Innehåll

Mål

Vi kommer under höstterminen vid 3-4 lektioner att ha olika lekar med och utan boll.

Fokus kommer att ligga på att samarbeta, att följa regler och att följa instruktioner. Syftet är att utveckla den allsidiga rörelseförmågan.

Vi kommer även att prata om fairplay och vikten av att göra sitt bästa.

Arbetssätt

På lektionerna kommer du att utvecklas genom att du får:

 • Prova på olika lekar, både med och utan boll.
 • Träna samarbete och att ta hänsyn till varandra.
 • Diskutera hur jag kan agera för att driva leken framåt.

Bedömning

Elevernas engagemang 

Rörelseförmågan

Förmågan att samarbeta

Kan du driva leken framåt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Kommunikativ förmåga
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: