Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 7 del 2

Skapad 2019-01-31 10:19 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Moderna språk - språkval
Del 2 kommer handla om franska TV-vanor, kroppsdelar, vänskap och fritidsintressen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att kunna...

LYSSNA och LÄRA (reception, uppfatta, förstå) genom att...

- utveckla och lära er lyssna till uttal och uppfatta innehåll i tal och texter, i sånger, fransktalande inspelningar via nätet och läromedel, dialoger i klassen och presentationer i klassrummet. 

SKRIVA, TALA och SAMTALA genom att..

- skriva egna enkla texter i vardagliga situationer, meddelanden, händelser i berättande form genom att använda verbformer i presens.

- förstå fransk text 
- omformulera er när språket inte räcker till och kunna använda bekräftande fraser och uttryck och frågor i samtal. 
- kunna tydliggöra kommunikation genom korrekt grammatik och uttal.

 

Tema:

 

TV-vanor och TV kategorier i Frankrike
Beskriva kroppsdelar och kunna säga var man har ont någonstans.
Vänskap och fritidssysselsättningar

 

Så här ska vi arbeta med dessa tema:


Grammatik och skrivförmåga:
Possessiva pronomen, repetition av negationer, adjektiv.
Hemläxor av utvalda ord och fraser från ordlista ur läromedel och från uppgifter från nätet. 

Uttal och talförmåga:
Tränas genom gemensamma sånger.
Uttalsträning av ch/j,ge,gi, gy,g + vokaler , g+konsonanter

Genom dialoger i klassrummet.
Presentationer
Uppläsning av textstycken i läroböckerna 

Hörförståelse:
Genom att lyssna på franska inspelningar på nätet och läromedlet Bon Voyage 2

Klockan, repetition

Siffror, -er verb: repetition genom dueller

 

 

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du klarar av att...

 

- utföra flera läs- och hörförståelser genom tester och genom att resonera kring texters innehåll. 
- klarar av att föra en muntlig och interagerar i muntliga dialoger  
- att skriva förberedda och oförberedda texter och meddelanden så att andra förstår. Kunna använda regelbundna och oregelbundna verbformer i presens. 
- strategiskt kunna använda fraser och frågor när språket inte räcker till för fortsatt kommunikation

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: