Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskaplig text: Genetik

Skapad 2019-01-31 10:38 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med att skriva mer vetenskapligt. Detta kommer vi göra genom att diskutera vad som skiljer vetenskapligt skrivande från annat skrivande. Arbetet bedöms genom en vetenskaplig text med referat, reflektion och källkritik.

Innehåll

 

 

Bedömning

Det som kommer bedömas i svenskan är delvis referatet, delvis reflektionen och vidare källkritiken.

 

Dessutom kommer responsen att bedömas.

För mer information se matrisen eller det bifogade dokumentet i uppgiften.

Uppgifter

 • Vetenskaplig text: Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Vetenskaplig text: Referat

E
C
A
Anpassning till texttyp.
Texten ger enkla beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Språklig korrekthet
Texten har enkel textbindning och är i huvudsak anpassad till språkliga normer och strukturer.
Texten har utvecklad textbindning och är relativt väl anpassad till språkliga normer och strukturer.
Texten har utvecklad textbindning och är väl anpassad till språkliga normer och strukturer.
Källkritik
Texten har enkla och till viss del underbyggda resonemang om sina källors trovärdighet och relevans.
Texten har utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sina källors trovärdighet och relevans.
Texten har välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sina källors trovärdighet och relevans.
Struktur för citat och källhänvisningar
Texten har en i huvudsak fungerande struktur för citat och källhänvisningar.
Texten har en relativt väl fungerande struktur för citat och källhänvisningar.
Texten har en väl fungerande struktur för citat och källhänvisningar.
Sammanställning
Texten sammanställer information från några källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten sammanställer information från några källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Texten sammanställer information från några källor på ett väl fungerande sätt.
Ge omdömen/respons
Responsen är enkel vad gäller innehåller, språk och berättande.
Responsen är utvecklad vad gäller innehåller, språk och berättande.
Responsen är välutvecklad vad gäller innehåll språk och berättande.
Bearbetning
Du använder responsen för att utveckla din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder responsen för att utveckla din text på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder responsen för att utveckla din text på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: