Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 6 del 2

Skapad 2019-01-31 10:41 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Moderna språk - språkval
I del 2 franska år 6 kommer vi arbeta med nationaliteter, siffror till 100, klockan, fritidsaktiviteter och årstider.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...


Eleven ska fokusera på att kunna förstå information genom att: 
LYSSNA OCH LÄSA 

- Tydligt talat språk.
- Läsa enkla texter med instruktioner eller beskrivande texter från olika medier med illustrationer.
- Samtala och föra enkla dialoger
- Förstå sånger och ramsor
- Förstå enkel information och enkla meddelanden
- Strategiskt kunna förstå vilka ord i samtal som är viktigast med tanke på sammanhanget
- Att hitta enkel information från nätet som läraren gett anvisning om
- Att förstå hur franskan skiljer sig i skrift och uttal.
- Hur ord och vardagsfraser används i  olika sammanhang. 

TALA, SKRIVA, SAMTALA:
- Enkla presentationer, meddelanden, dialoger i tal och skrift.
- Strategier i att lösa språkliga problem med gester och frågor

- Lära sig korrekt uttal och intonation 

 Så här ska vi arbeta..

Detta ska vi arbeta med: 

Teman: 

Nationaliter, språk

Siffror 10 till 100 i tiotal

Släktord

Min, mitt, mina

Klockan

Sången Frère Jacques

Veckodagar

Fritidsaktiviteter

Vad man tycker om och inte tycker om att göra

Månader och årstider

 

Så här kommer vi arbeta med teman:

Genom att:

- Ha dialoger

- Skriva meddelanden och enkla texter

- Förberedda presentationer inför klassen med stödord

- Hörförståelseuppgifter

- Läsförståelse genom övningsuppgifter i övningsboken

- Enkla sånger

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du klarar av ...

- några tydliga hörförståelser, och läsförståelser av meddelanden med illustrationer och enkla texter. 
- att använda ett ordförråd genom fraser i skriven form, muntligt och dialoger i klassen.
- strategiskt kunna använda gester och frågor för fortsatt kommunikation när språket inte räcker till

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: