Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPL geografi - hållbar utveckling

Skapad 2019-01-31 10:50 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola F Geografi

Innehåll

HEMTENTA 17C – hållbar utveckling

Skriv max 4 A4-sidor och minst 1 A4 sida på hela arbetet!                                                 

Publiceras torsdag den 24/1 – deadine söndag den 3/2 kl 22.00 i classroom

För betyg C – välj 2 C frågor                                                                                                             

För betyg A – skriv en C och A fråga eller 2 A frågor

 

C- FRÅGOR

1.    Hur påverkar fossila bränslen klimatet? skriv fördelar och nackdelar med fossila bränslen. Hur framställer man fossila bränslen? C

 

2.    Förklara hur vindkraft påverkar vår miljö. Skriv fördelar och nackdelar. C

 

3.    Hur kan det vara så varmt men ändå kunna snöa på Sahara och hur

påverkar det djuren och växterna som lever där? C

 

4.    Hur hade klimatet sett ut om det inte hade funnits några berg? C

 

5.    Hur lever människor i ökenklimat, utveckla? C

 

6.    Hur påverkar golfströmmen Europas klimat? C

 

7.    Hur påverkar Kinas skick oss? Med deras utsläpp, klimat och väder. C

 

8.    Hur ska regnskogen räddas? C

 

9.    Hur kan människor i Sahara kunnat överleva i det torra områdena? Hur kommer fossila bränsle utsläppen påverka deras levnadsvillkor? C

 

A-FRÅGOR

 

10. Vad händer om all fukt och värme går bort från ekvatorn? Hur kommer vi att påverkas? A

 

11. Vad är nackdelarna och fördelarna med att hugga ner jordens regnskogar? Hur påverkas samhället och jorden när regnskogar tas ner?  A

 

12. Varför hugger man ner jordens regnskogar och hur påverkar det jorden, naturen och människorna? C-A

 

13. Hur och varför påverkar månen havsnivån och vad hade hänt om månen inte fanns? A

 

14. Hur har byborna i Afrika det med sitt sätt att leva? Varför lever det som det gör?  Och hur hade det sätt ut om det vore en stad där, med köpcentrum, fungerande sjukhus mm. A

 

 

 

 

LYCKA TILL!!

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: