Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-01-31 10:51 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 Religionskunskap
Öka din omvärldsförståelse och förståelsen för andra människors sätt att tänka och leva. Fördjupa kunskaperna om judendomen och dess historia. Förstå och jämföra med andra religioner. Känna till mångfalden inom religionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

VAD:
 • Grundläggande kunskaper om judendomen
 • Kunna och förstå begrepp som används i arbetsområdet
 • Kunna redogöra för judarnas historia och hur det påverkat deras religion
 • Veta lite om judendomens seder och traditioner
 • Kunna vilka de stora inriktningarna inom religionen
 • Veta hur det är idag för judarna och var i världen de flesta judar bor
 • Förstå likhet och olikheter med kristendomen
HUR:
 • Genom att vara aktiv på lektioner
 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Läsa faktatexter
 • Se film
 • Svara på instuderingsfrågor
 • Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: