Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-01-31 11:01 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Religionskunskap
Under området ska ni arbeta med: -Judendom -Kristendom -Islam

Innehåll

 

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få ökad kunskap om de abrahamitiska religionerna. Du ska kunna jämföra religionerna och få ökad förståelse om likheter och skillnader.

 

Bedömning - vad och hur

Under lektionerna kommer du bli bedömd genom deltagande i diskussioner, enskilt arbete med frågor, arbete med frågor i grupp och genom skriftliga/ muntliga prov. Bedömningen sker kontinuerligt. 

 

Undervisning och arbetsformer

-Filmer 

-Texter

-Diskussioner 

-Instuderingsfrågor 

-Prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: