Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, kroppens organsystem

Skapad 2019-01-31 11:13 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Kroppens uppbyggnad, skelettet, musklerna, blodet, kroppens olika organ, våra sinne.
Grundskola 4 Biologi
Kroppens organsystem

Centralt innehåll Biologi Lgr11

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll:

- Skelett och Muskler samt kropp och hälsa.

- Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Konkreta mål för undervisningen

Att eleven får ökade kunskaper om:

 • Kroppens uppbyggnad.
 • Funktionerna av t.ex skelettet, muskler och olika organ.
 • Goda hälsovaner och dess betydelse.
 • Att eleven visar intresse för ämnet och tar ansvar för sig eget lärande.

Eleverna ska arbeta på följande sätt:

 • Deltaga aktivt under lektioner som varvas med teori och praktiska övningar/laborationer.

 • Tänka efter/funderar/reflektera om frågor som rör hälsa.

 • Ser på filmer om kroppen.

 • Skriva och rita om olika organ, skelettet, matens väg, våra sinnen och om goda hälsovanor.

 • Genomföra undersökningar och reflektera över metod och resultat.

 • Beskriva och förklara samarbete och funktioner hos kroppens organ.

 

Detta kommer vi att bedömma

Din förmåga att

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara följande biologiska samband i människokroppen:

 • Skelettets uppbyggnad och funktion

 • Blodet/hjärtat och blodomloppet

 • Andningsapparaten

 • Matens väg.

 • Våra sinnen.

Matriser

Bi
BIOLOGI kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: