Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2019-01-31 11:22 i Furulundsskolan Halmstad
Läsa, presentera och samtala om noveller. Skriva och bearbeta egna noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Skriva och bearbeta egna noveller. I detta arbetsområde arbetar vi med noveller, alltså korta berättelser. Vi går igenom vad som är typiskt för olika sorters noveller och läser noveller som vi analysera och diskutera i klassen. Därefter skriver vi egna noveller.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig hur en novell är uppbyggd. Dessa kunskaper ska du använda när du skriver en egen novell.

Mål:

Målet är att du skriver en novell där du visar att du kan använda typiska textdrag för novellskrivande.

Arbetssätt:

vi kommer att:

- ha lärarledda genomgångar om vad en novell är och vad som är typiskt för novellens uppbyggnad,

- läsa läromedelstexter om noveller,

- gemensamt och på egen hand läsa och bearbeta flera noveller och utdrag ur noveller,

- planera och skriva en egen novell,

- ge och ta emot respons på novellerna ni skriver.

Bedömning:

Din novell kommer att bedömas enligt bifogad matris.

 

 

 

Uppgifter

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav: Novell

Når ej målen
E
C
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en novell
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en novell.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en novell
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och handlingen drivs framåt utifrån novellens dramaturgi på ett enkelt sätt. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och handlingen drivs framåt utifrån novellens dramaturgi på ett utvecklat sätt. Textbindningen är utvecklande.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och handlingen drivs framåt utifrån novellens dramaturgi på ett välutvecklat sätt. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Språket är gestaltande och anpassat till målgruppen på ett enkelt sätt
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl genom att vara varierad. Språket är gestaltande och anpassat till målgruppen på ett utvecklat sätt
Meningsbyggnaden fungerar väl. Språket är gestaltande och anpassat till målgruppen på ett välutvecklat sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till en tidsform.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till en tidsform.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till en tidsform.
Ge omdömen och bearbeta text
Eleven ger enkla omdömen om andras noveller samt bearbetar och förbättrar sin novell utifrån respons på ett enkelt sätt.
Eleven ger utvecklade omdömen om andras noveller samt bearbetar och förbättrar sin novell utifrån respons på ett utvecklat sätt.
Eleven ger välutvecklade omdömen om andras noveller samt bearbetar och förbättrar sin novell utifrån respons på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: