Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar & Blandningar samt Kemiska reaktioner

Skapad 2019-01-31 11:34 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemiska reaktioner handlar om när atomer eller molekyler sätts ihop med varandra på nya sätt och bildar nya ämnen. Då kan mycket spännande hända! Under kommande veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet kemiska reaktioner i ämnet kemi. Vi ska även undersöka olika saker som har att göra med våra livsmedel. Kemi har stor betydelse för alla människor i vardagslivet. Det sker en mängd kemiska reaktioner i vår vardag. När vi exempelvis lagar mat, bakar, tvättar och rengör utnyttjar vi kemiska reaktioner.

Innehåll

 

Målet med undervisningen: 

är att du ska utveckla din förmåga att:   

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen för kemi:

  •  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter.

 

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Förklara vad en atom och en molekyl är.
 • Veta vad ett grundämne är och ge exempel.
 • Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • Förklara vad det är för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening.
 • Kunna beskriva fotosyntesen och cellandning.
 • Beskriva några olika typer av förbränning.
 • Förstå skillnaden mellan blandningar och lösningar.

 Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar, diskussioner, läsa och granska faktatexter ur läroböcker. Du kommer att få genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera dina resultat. Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt kunskapstest. Du kommer att få instuderingsmaterial som du kan få hjälp av inför provet.

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas efter din förmåga:

 • att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.
 • att samtala om och diskutera i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle med hjälp av begrepp, teorier och modeller.
 • att formulera frågeställningar, planeringar och dokumentation av systematiska undersökningar samt att använda utrustning i samband med undersökningarna.

Matriser

Ke
Kemi & Fysik - kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
E
C
A
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning..
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: