Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - åk 5

Skapad 2019-01-31 12:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 5 Samhällskunskap Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Vet du vart du ska åka om du vill äta röd pölse eller var du kan bada i varma källor? Eller vet du var du är om du åker Hurtigrutten eller var man älskar att bada bastu? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig i vårt arbete med Norden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

 • Syfte
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Centralt innehåll
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge 4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge 4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge 4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sh 4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv 4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
 • Sv 4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv 4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Sv 4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 
Stäng
 

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Nyheter från Unikum

Här hittar du nyheter och bloggar från Unikum. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera via e-post eller rss.

Unikums Hjälp

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner utifrån texter vi läser.
 • Läsa i boken "Upptäck- Europa och Norden", arbeta i arbetsboken.
 • Geografens testamente - frågor utifrån filmen
 • Namngeografi
 • Kartkunskap
 • "Norden i en Pizzakartong" - grupparbete(se enskild LPP)
 • Träna följande begrepp - Världsdel, naturgeografi, kulturgeografi, topografi, vegetation, naturresurs, råvara, industri, hållbar utveckling, klimat, infrastruktur, ekonomi, export, import, medellivslängd, levnadsstandard, levnadsvillkor, tätort, befolkningstäthet

Visa vad du lärt dig

Namngeografitest  Nordens länder: länder, huvudstäder, vattendrag, bergskedja och höga berg, glaciärer

Nordenprov: Kunna svara på bl.a. följande stora frågor:

 • Vilka länder ingår i Norden?
 • Vad ut märker Norden som region när det gäller klimat, natur och naturresurser?
 • Vad produceras i Norden, vilka produkter kommer därifrån?
 • Hur samarbetar de nordiska länderna?

Tidsram

ca 7 veckor

Bedömning

 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge 4-6
   I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge 4-6
   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge 4-6
   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge 4-6
   Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: