Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väsentexter

Skapad 2019-01-31 12:31 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Bild
Häxor, hustomtar, Näcken, sjöjungfrur. I alla kulturer finns sagor om olika väsen och en del av de vanligaste i Sverige kommer vi att arbeta med. Ni kommer få möjlighet att lära er om olika väsen och sen även hitta på en egen berättelse om ett väsen. Till berättelsen ska ni skapa en skogsbil och tre bilder som beskriver de tre händelserna i berättelsen.

Innehåll

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

 Arbetets innehåll:

- skriva en skönlitterär text med tydlig början, handling och slut.

- producera bilder som kommunicerar upplevelser och / eller händelser

- ge respons på kamraters texter och ta emot respons på egna texter

- känna till vad som kännetecknar en skönlitterär text

- känna till några väsen 

Arbetssätt

Du kommer att få läsa och lyssna på några olika väsenberättelser. Vi tränar på att skapa egna berättelser både enskilt och i grupp med hjälp av drama. Vi kommer också att gå igenom vad som kännetecknar ett väsen och vilka olika väsen vi känner till. Med hjälp av Zick Zack boken går vi igenom hur man skriver en återberättande samt en skönlitterär text, vad man ska tänka på när man skriver inledning, händelser och avslut.

Vi kommer även gå igenom bedömningsmatrisen för åk 6 i svenska, undersöka vilka mål ni arbetar mot när ni skriver väsentexter samt ge respons på varandras texter för att sedan ha möjlighet att utveckla era texter.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

 

 

Matriser

Sv Bl
Svenska - kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 6
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsakfungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt ocheffektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ihuvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerandesätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: